Javna nabavka računara i administrativne opreme

Javna nabavka računara i administrativne opreme

„Gimanzija 9, Maj“ dana 10.06.2019.godine objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za  javnu nabavku male vrednosti.

Predmet javne nabavke br. 17/2019 su dobra – NABAVKA RAČUNARA I ADMINISTRATIVNE OPREME ZA OREMANJE KABINETA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Nabavka je oblikovana u tri partije i to:

Partija 1 – računari i oprema – 30230000, video projektor – 38652120

Partija 2 – mašine za fotokopiranje – 30121100

Partija 3 – uređaj za klimatizaciju – 39717200

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na Portalu javnih nabavki kao i u prilogu ovog teksta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *