ВестиШкола

Припремна настава и пријава поправног испита

Припремна настава и пријава поправног испита

Ученици имају обавезу да попуне пријаву за поправни испит 16.08.2019. од 09:00 до 13:00

МАТЕМАТИКА
15.-16.08. I разред од 09:00 – 11:00
II разред од 11:00 – 13:00
III разред од 11:00 – 13:00
19.08. I, II, III разред од 11:00
21.08. Писмени део испита у 10:00
27.08. Усмени део испита у 10:00
ФИЗИКА
15.-16.08. I и II разред од 09:00 – 11:00
III разред од 11:00 – 13:00
19.08. I, II, III разред од 11:00
26.08. Полагање испита у 10:00
Хемија
15.-16.08. Припремна настава од 09:00 – 11:00
19.08. Припремна настава од 11:00
22.08. Полагање испита у 10:00
ФИЛОЗОФИЈА
19.-20.08. Припремна настава од 11:00
26.08. Полагање испита у 10:00
СРПСКИ ЈЕЗИК
20.08. Писмени део испита у 10:00
22.08. Усмени део испита у 10:00
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
15.08. Припремна настава у 09:00
21.08. Писмени део испита у 09:00
22.08. Усмени део испита у 09:00