ETAS – Empowering teachers and students through the internationalization of the school – Erasmus+ KA101

Гиманзији „9.мај“ је у оквиру позива за 2019. годину одобрено финансирање Еразмус+ KA101 пројекта мобилности, па ће се у току ове школске године активно радити на његовој реализацији и имплементацији пројектних активности.

Пројекат Еразмус+ КА101 под називом „Оснаживање наставника и ученика кроз интернационализацију школе” (Empowering teachers and students through the internationalization of the school – ETAS) подразумева мобилност четири наставника ради похађања стручних обука и курсева и траје од 20.8.2020. године до 19.2.2022. године. 

Пројекат се реализује у складу са усвојеним Европским развојним планом школе и односи се кључне области 1 и 2 овог плана – Унапређивање развоја школе повећањем квалитета и метода рада и Повећање дигиталних компетенција наставника. 

Четворо наставника ће се у оквиру овог пројекта стручно усавршвати у иностранству. Наставници који ће похађати курсеве у оквиру овог пројекта су:

  • Нина Ранђеловић, наставница енглеског језика, која ће похађати курс „English language teaching in an inclusive classroom“ у организацији „interEducation“ који се одржава у Саутхемптону у Уједињеном Краљевству у периоду од 08.11.2020. до 15.11.2020. године,
  • Радмила Стојковић, наставица хемије и изборних предмета Примењене науке и Образовање за одрживи развој, која ће похађати курс „Virtual and Augmented Reality in Education“  у организацији „Alcashine Empowerment Center, Lda“ који се одржава у Алканедеу у Португалу у периоду од 23.11.2020. до 27.11.2020. године,
  • Владимир Златановић, наставник рачунарства и информатике, који ће похађати курс  „Discover the best apps and tools for E-learning, Distance learning and Web Design“ у организацији „ELA (Erasmus Learning Academy)“ који се одржава у Болоњи у Италији у периоду од 18.04.2021. до 24.04.2021. године,
  • Далибор Тодоровић, наставник стручних рачунарских предмета у одељењу за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, који ће похађати курс „Gifted Students“  у организацији „AplicaProposta lda“ који се одржава у Браги у Португалу у периоду од 03.05.2021. до 09.05.2021. године.

Све научено на курсевима ће одмах по повратку са мобилности бити имплементирано у школи покретањем одређених активности, интерним обукама, презентацијама, угледним часовима и уврштено у стратешким документима развоја школе за наредни период.

Наставница енглеског језика ће имплементирати стечена знања и искуства управљања инклузивном учионицом у периоду децембар 2020 – мај 2021. и у том периоду ће организовати пет угледних часова и радионица за демонстрацију и обуку наставника о овој теми при чему ће свако од њих бити у обавези да одржи два час на којима ће применити научене методе рада и то документовати. На основу свих тих искуства направиће се Акциони план за унапређивање рада у инклузивним учионицама који ће бити део наредног Школског развојног плана. Такође, ова наставница ће бити одговорна за координацију одређених активности у оквиру КА229 пројекта на ову тему социјалне инклузије ученика са смањеним могућностима за који је школа такође координатор,

Наставница хемије ће у периоду децембар 2020 – мај 2021. организовати три угледна часа (у сваком разреду по један) на којима ће демонстрирати употребу технологије виртуелне и проширене стварности и пратиће степен мотивације за учење ученика и њихово постигнуће у областима у којима је примењивала ове методе у односу на одељења где је час организован без примене ових метода.

Наставници рачунарства и информатике и стручних предмета у одељењу надарених ученика ће стечена знања и методе рада и угледне часове имплементирати у периоду септембар-децембар 2021. и евалуацију примене дати у јануару 2022. године.