(De)Coding Our City

Школа је у школској 2019/2020. години регистрована на eTwinning портал, реализован је први eTwinning пројекат “(De)Coding Our City” који је реализовао наставник стручних ИТ предмета са одељењем  I7 у сарадњи са школом из Португала.

Пројекат је награђен националном ознаком квалитета, што значи да је испунио високе критеријуме у области педгошке иновације, креативности оствареног приступа и нових методских решења наставника, интегисаности у наставни план, мултидисциплинарног приступа, развоја кључних компетенција и вештина као и употреби технологије.