HET – Hold Everyone Together – Erasmus+ KA229

Гиманзији „9.мај“ је у оквиру позива за 2020. годину одобрено финансирање Еразмус+ КА229 пројекта мобилности у својству координатора, па ће се у току ове школске године активно радити на његовој реализацији и имплементацији пројектних активности.

Овај Еразмус+ пројекат типа КА229 – School Exchange Partnerships подразумева мобилности у виду размене ученика и наставника. Назив пројекта је HET – Hold Everyone Together, а тема социјална инклузија за ученике са смањеним могућностима у различитим категоријама. Наш тим се састоји од пет образовних институција из различитих земаља (Србије, Турске, Грчке, Пољске и Румуније) са више од 3700 ученика узраста између 14-19 и 150 наставника са различитим искуствима, знањем и уверењима, али са заједничким циљевима.

Пројекат је заснован на важности пружања инклузивних могућности сваком ученику, али углавном ученицима у неповољном положају, да се придруже друштву и постану компетентнији као појединци. Намеравамо да применимо вештине 21. века како бисмо побољшали социјалне и међуљудске компетенције наших ученика, показали им различите начине учења и размишљања, подстакли их да сарађују са другима на кохерентан начин, боље разумеју себе и развијају своје предузетничке, социјалне, језичке и дигиталне компетенције. Верујемо да ће сви наши ученици, а посебно они који су у неповољнијем положају, кроз овај пројекат побољшати своје компетенције и ојачати достојанство на основу свог идентитета.

У оквиру овог пројекта предвиђено је пет мобилности а за сваку мобилност је предвиђено 6 ученика и 2 наставникa. Дужина трајања пројекта је две године, а датум почетка 01.10.2020. године. По плану пројектних активности, у току ове школске године предвиђене су мобилности у Румунији у децембру 2020. године, која ће бити реализована у онлајн варијанти и у Пољској у априлу 2021. године. Наша школа ће у октобру 2021. бити домаћин за 24 ученика и 4 наставника.