ВестиМатурски испитШкола

КАЛЕНДАР РАДА ЗА МАТУРАНТЕ 2018/19

КАЛЕНДАР РАДА ЗА МАТУРАНТЕ

Датум и време

Садржај активности

од 13,5. до 17.5.

Полагање разредних испита

15.5.

Презентација ПУ-Ниш поводом матурске вечери (5-7уч.) 16:30 -17:10

24.5.

Крај наставне године

27.5. од 21:00

Прослава Матурске вечери (Ресторан „Бољи Живот 2“)

28.5. У 14:00

Седница Одељенског већа

30.5. У 19:20

Подела сведочанства

31.5. од 9:00 13:00

Пријављивање матурских испита

од 09:30 до 10:00

Састанак Матурског одбора

од 10:00 до 13:00

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

3.6.

од 11:30 до 12:00

Састанак Матурског одбора

3.6.

од 12:00 до 15:00

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ МАТЕМАТИКЕ И СТРАНОГ ЈЕЗИКА

5.6. од 13:15

Састанак Матурског одбора

(утврђивање успеха на писменом делу матуре)

Од 6.6. до 18.6.

ОДБРАНА РАДОВА(према распореду који ће бити истакнут на Огласној табли школе)

19.06. У 13:15

Састанак Матурског одбора

(утврђивање успеха на матури)

20.06. У ‘4:00

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА

3

ПОПРАВНИ ИСПИТИ ПОЧИЊУ ОД 4.6. (МАТУРА АВГУСТА)
Потребна документација за пријављивање матурских испита:

– сведочанство о завршеном I, II, III, и IV разреду гимназије;
– извод из матичне књиге рођених;
– матурски рад у два примерка.


Приликом пријављивања матурских испита, ученици Одељенским старешинама уплаћују по 200 динара за комплетну документацију и трошкове полагања матуре. Образац пријаве за матуру и записник, ученици ће добити од Одељенских старешина приликом поделе сведочанстава.