ВестиШкола

Отварамо ново ИТ одељење!

Ново ИТ одељење

Са великим задовољством преносимо вест да ће наша школа од следеће школске 2019/20. године уписивати ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику у ново специјализовано ИТ одељење. Ученицима са израженим дигиталним компетенцијама кроз специјализовану наставу биће омогућен висок степен припремљености за наставак високог образовања у области информационих технологија али ће им такође бити омогућена проходност и на студијске програме из сасвим других области.

Број ученика, као и у осталим специјализованим гимназијским одељењима биће 20. Већи део наставе такозваних рачунарских предмета одвијаће се у групама са по 10 ученика.Ученици ће овладати свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања, упознаће се са различитим приступима решавању проблема програмирањем. Разумеће рачунарске мреже, мрежне слојеве и протоколе и знати шта је потребно да рачунарске мреже буду безбедне.

Поред већег списка специфичних рачунарских компетенција посебно је важно истаћи да ће ученици бити оспособљени да ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу. Ово представља функционализацију знања.

Похађајући овај образовни програм ученици ће унапредити стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и изградиће спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије.

Кандидати за упис у ИТ одељење полагаће пријемни испит на коме решавају тест из математике.На пријемном испиту задаци ће бити средњег и напредног нивоа, а за припрему се могу користити збирке задатака за припрему завршног испита.

Припремна настава из математике одржаваће се суботом, у просторијама школе, а почиње 11.05.2019. у 10:00 сати.

Пријемни испит за упис у ИТ одељења за Нишавски, Пиротски и Топлички округ се полаже 02. јуна 2019.године у Гимназији „Бора Станковић“ у Нишу

Ученици ИТ одељења ће за четири године имати укупно 934 часа информатичких предмета из следећих стручних предмета:

  1. Програмирање
  2. Примена рачунара
  3. Објектно оријентисано програмирање
  4. Базе података
  5. Програмске парадигме
  6. Веб програмирање
  7. Рачунарски системи
  8. Оперативни системи и рачунарске мреже

Тестови за ученике са посебним склоностима за информатику и рачунарство

Обрасци