Вести

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно у просторијама школе) обавља се од понедељка 18. маја до четвртка 21. маја 2020. године. Пријем пријаве биће потврђен од стране школе у периоду од 8 до 20 часова.

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике. Тест из математике се полаже у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања. Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике. Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.

На пријемном испиту задаци ће бити средњег и напредног нивоа, а за припрему  се могу  користити збирке задатака за припрему завршног испита. Примере задатака са пријемних испита из претходних година можете погледати овде:

Пријемни 2014.
Пријемни 2015.
Пријемни 2016.
Пријемни 2017.
Пријемни 2018.

Пријемни испит за Нишавски, Пиротски и Топлички округ се полаже 10. јуна 2020. године, у 10 часова у Гимназији „Бора Станковић“ у Нишу.

Календар активности за спровођење пријемног испита за упис у средњу школу за школску 2020/2021. годину се налази на линку  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/KALENDAR-PRIJEMNIH-ISPITA-LINK3.xls

Више о овом одељењу можете погледати овде.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *