Saradnja

Saradnja

Stekavši ugled, Gimnazija sarađuje sa gradskim institucijama i pojavljuje se na velikom broju manifestacija. Profesori naše škole ostvaruju dobru komunikaciju u obrazovnom procesu koja obuhvata učenike, profesore, roditelje, lokalnu zajednicu, ustanove i organizacije bitne za obrazovanje mladih.

 

U našoj školi je tradicionalno hospitovanje studenata sa PMF- a, posebno odsek za informatiku i matematiku koji sarađuje sa profesorima računarstva i informatike. Naročito se izdvaja saradnja sa profesorkom Metodike nastave informatike i Metodike nastave programiranja, dr Vesnom Veličković. Takođe bismo izdvojili saradnju sa Visokom tehničkom školom strukovnih studija Niš i profesorom Slavomirom Stoševićem sa katedre za Računarske nauke.

Stupanjem u članstvo Oracle akademije, naša škola je dobila mogućnost besplatne edukacije svojih nastavnika kako bi usavršili svoja znanja i pomogli da učenje postane što praktičnije i zanimljivije. Kao institucionalni član, dobili smo na korišćenje sve potrebne resurse i razvojne alate Oracle akademije,  kako bi učenicima omogućili razvoj praktičnih veština koje će im pomoći u daljem napredovanju u oblasti IT tehnologija.

Saradnja sa profesorima biologije, fizike i hemije sa Prirodno-matematičkog fakulteta, kao i profesorima Filozofskog fakulteta (srbistika, anglistika, sociologija, psihologija) je tradicija u našoj školi. Stručni saradnici (psiholog i pedagog) u saradnji sa departmanima za pedagogiju, psihologiju i sociologiju ostvaruju mentorski rad sa studentima koji su na stručnoj praksi. Svojevremeno se u našoj školi polagao i stručni, državni ispit za profesore srpskog jezika i književnosti.

Škola je posebno osetljiva za učenike sa smetnjama u razvoju. Među prvim školama u Nišu smo obezbedili nesmetan prilaz učionicama i kabinetima i jedina smo srednja škola sa adekvatnim pristupom toaletima. U planu je i izgradnja lifta za učenike sa teškoćama u kretanju.

Zbog pogodnih prostornih mogućnosti često smo organizatori i domaćini opštinskih i međuopštinskih takmičenja iz srpskog jezika (Književna olimpijada i Takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture), istorije,  biologije,  fizike, a od ove godine i geografije.  Tradicionalno organizujemo testiranje učenika iz engleskog jezika sa Američkom ambasadom za boravak gimnazijalaca našeg regiona u Americi,  FLEX razmene (ranije A-smile). Naši učenici su tri puta išli u Ameriku.

Škola je otvorena prema javnosti, i u mnogim projektima i manifestacijama sarađuje sa osnovnim i srednjim školama i ustanovama radom na zajedničkim projektima. Od kulturnih i obrazovnih ustanova izdvajamo: Narodnu biblioteku, Narodno pozorište, Lutkarsko pozorište, Simfonijski orkestar, Narodni muzej, galerije, Niški kulturni centar, Dom vojske, Univerzitet u Nišu. Škola je aktivna u svim socijalnim i kulturnim oblicima rada. Profesori su članovi društava za srpski i strani jezik, hemiju i biologiju, društva matematičara i fizičara, Srpskog istorijskog društva i CLIO; gradskog aktiva profesora, Unije sindikata prosvetnih radnika, Esperanto udruženja, Gete instituta, Udruženja „Dante Aligijeri“. Rad učenika naše škole vezan je za: IS Petnica, IS Jelašnica, Energeu, Centar za talente, JAZAS, Kultur kontakt, Soroš fondaciju i Austrijski kulturni centar. Najneposrednije smo vezani za niške sportske klubove. U stalnom kontaktu smo sa Ministarstvom prosvete i sporta Srbije, Vojskom Srbije, Srpskom pravoslavnom crkvom, Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom, Dispanzerom za porodičnu terapiju, Zavodom za zaštitu zdravlja, Zavodom za mentalno zdravlje, Zavodom za prevenciju bolesti zavisnosti.

Ponosni smo što su neki naši učenici posetili Evropsku organizaciju za nuklearna istraživanja (CERN),  Letnju školu fizike u Kanadi, Institut za fiziku, Muzej Nikola Tesla, Astronomsku opservatoriju u Beogradu, što su godinama učestvovali u kvizu Zdravo Evropo i U društvu sa Nikolom Teslom. Učenici su pohađali Kreativnu školu pisanja. Svake godine imamo predstavnike škole na manifestaciji Nauk nije bauk.

U školskoj i nastavničkoj biblioteci, među 9 500 primeraka knjiga, mogu se naći stare i retke knjige, rečnici, enciklopedije i stručni časopisi. U skladu sa vremenom, biblioteka je polako prerasla u medijateku, sa većim brojem DVD i DVX primeraka za savremenu nastavu.

 Međunarodna saradnja naše škole ostvarena je sa predstavništvima i ambasadama iz Nemačke, Norveške, Češke, Švajcarske, Austrije, Holandije, Poljske, Japana i sa Kipra od kojih smo dobili brojne knjige za školsku biblioteku. Do razmene učenika došlo je sa Amerikom i Bugarskom.

O našem radu i uspesima izveštavaju Narodne novine, lokalne radio i TV stanice, a na programu Niške televizije emitovan je Školski švenk, emisija koju su realizovali učenici naše škole i učenici ETŠ  „Mija Stanimirović”.

Profesori i učenici Gimnazije  „9. maj” organizovali su na predlog Školskog razvojnog tima stalne akcije Otvorena vrata i Učenički dan. Otvorena vrata su organizovana za sve đake i roditelje naše škole koji žele konsultacije o daljem školovanju, rešavanju problema, o dodatnoj i dopunskoj nastavi, slobodnim aktivnostima. Takođe, ovaj dan je uvek u drugom polugodištu namenjen svim osnovcima koji bi možda upisali našu školu, kako bi upoznali svoje buduće profesore, sreli svoje starije drugove. Ulogu zaposlenih u Gimnaziji jednom godišnje preuzimaju đaci u okviru Učeničkog dana. Uspešno je ostvaren vaspitni, obrazovni i zabavni cilj koji je privukao pažnju i u gradu, pa su akciju propratila sva lokalna sredstva javnog informisanja, a druge škole preuzele kao ideju.