Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku biće održan 2.06.2019.g. od 10 do 12 časova u Gimnaziji “Bora Stanković”. Učenici moraju biti u Gimnaziji “Bora Stanković” najkasnije do 9:15 

Testiranje će trajati dva sata. Učenici na polaganje treba da: ponesu đačku knjižicu sa fotografijom i pečatom škole, flašicu vode i pribor za rad – lenjir, trougao, uglomer, šestar, olovka hemijska, olovka grafitna, gumica i kalkulator sa osnovnim operacijama (svi drugi kalkulatori nisu dozvoljeni za korišćenje). Ne može se koristiti kalkulator na mobilnom telefonu. Mobilni telefoni su zabranjeni.

Kako bi postigli što bolje rezultate na testu, stručnjaci osmacima savetuju da se dobro odmore i naspavaju, da pred ispit doručkuju, budu koncentrisani i pažljivo pročitaju pitanja. Takođe, važno je da pažljivo saslušaju usmena uputstva nastavnika za unošenje šifara i popunjavanje testa i da obavezno dođu ranije na ispit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *