Direktor

Direktor

Intervju Direktor Nebojša Lekić

Radili ste i u nastavi. Šta je lepše tj. lakše?

I lepše i lakše, zasigurno! Ispunjenije je radno vreme kada se radi u nastavi, uvek su tu nova lica, ideje, uvek nova pitanja, vreme mnogo brže prolazi i na samom času se stalno događa nešto novo.

Da li je lako raditi sa današnjim učenicima, a i kolegama?

Ne. Naročito u moru informacija koje učenici i kolege dobijaju putem interneta i mnogobrojinih medija. Mnogo su više obavešteni, ali vrlo često dobijaju krive informacije koje se teško ispravLjaju. Naravno, sam naš posao je po sebi jako lep i jako zahtevan. Što se tiče kolega, pristižu potkovanije generacije, sa mnogo novih ideja i kreativnosti i to je sigurno ono što našu školu, između ostalog, krasi.

Kako ocenjujete svoj kolektiv?

Kao jedan od retkih u kome se neguju dobri međuLjudski odnosi, u kome nema svađa. Dogovor je uvek taj koji može da reši mnoge problem i takvi dobri odnosi se uvek prenose i kao dobra radna atmosfera u odeLjenje.

Kakvo mišLjenje imate o našoj školi kao jednoj od četiri niške gimnazije?

Imam mišLjenje da zaslužuje mnogo boLju poziciju u gradu nego ovu koju ima sada, a osnovni razlog je nepoznavanje Ljudi. Ljudi nas vrlo malo poznaju jer smo najmlađa gimanzija i vrlo malo o nama znaju kao o potencijalu. Na sreću, sve se više probijamo svojim rezultatima, kako sportskim tako i u ostalim oblastima takmičenja.

Da li se đaci danas mnogo razlikuju od onih sa kojima ste radili u nastavi?

Ne razlikuju se mnogo. Normalno je da svaka generacija donosi nešto novo u zavisnosti od reforme koju je prošla u osnovnoj školi i od informacija koje su im dostupne.

Kako biste ocenili rad sportskog odeLjenja u našoj školi?

Sportsko odeLjenje je veoma aktivno pa se u gradu prepoznajemo i kao sportska gimnazija, što nije tačno. Mi negujemo sportiste kao njihove žeLje i prohteve, trudimo se da im pomognemo u klubovima i reprezentaciji. Oni nam sve to vraćaju na najboLji mogući način kroz gradska, regionalna i republička takmičenja. Možda se zbog toga identifikujemo kao sportska gimnazija iako smo gimnazija opšteg smera. Po nastavnom planu i programu najteža je i najzahtevnija, ali zato pruža najboLju osnovu za daLje školovanje.

Izdvojite jedan važan događaj ili postignuće učenika ili škole?

Ima ih više. Neka bude prvo mesto na takmičenju iz srpskog jezika i književnosti u Tršiću koje je osvojila učenica Janić Aleksandra. Ne samo što je bila učenik generacije, već je i prva koja je upisala fakultet bez polaganja kvalifikacionog ispita. Video sam da se rad zaista isplati i jako mi je drago što je to sjajna poruka za sve koji se trude i uče bez nekog našeg posebnog naprezanja i stalnog opominjanja da to moraju da rade. Ona može da bude ideja i putokaz da se rad zaista isplati i da može da se prosperira u društvu.

Šta biste poručili našim gimnazijalcima?

Moraju više da uče. To je definitivno.