Потврда о оствареним спортским резултатима националних спортских савеза РС