Упис

ВестиУпис

Пријављиваље ученика и подношење спортске документације за упис у одељење за ученике са посебним способностима за спорт за школску 2024/25. годину

Пријављиваље ученика и подношење спортске документације за упис у одељење за ученикеса посебним способностима за спорт за школску 2024/25. годину:

Read More
ВестиУпис

Бесплатна припремна настава из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за информатику и рачунарство (ИТ одељење)

Почела је пријава за бесплатну припремну наставу из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за информатику

Read More