ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

I Општа акта школе

II Остала акта школе

Школски развојни план 2023-2028

938.79 KB

Годишњи план рада школе 2023-24

3.41 MB

Извештај о самовредновању 2022-23

2.80 MB

Извештај о реализацији ГПР 2022-23

2.13 MB

Лице за заштиту података о личности

324.28 KB

Забрана Дискриминације

1.-Закон-о-забрани-дискриминације (2)

37.42 KB

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђености дискриминаторног понашања

42.81 KB

Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације

26.65 KB

Водич за рад са осетљивим групама младих

553.61 KB

Водич за образовање без дискриминације Протокол о превенцији и поступању у случају дискриминације

930.87 KB

Декларација о принципима толеранције

121.05 KB

Дискриминација у Србији пракса и изазови

835.43 KB

Посебан извештај о дискриминацији деце

983.92 KB

Немој да толеришеш дискриминацију

2.93 MB

Практикум за заштиту од дискриминације

1.38 MB

Приручник за препознавање случајева дискриминације пред органима јавне власти

1.10 MB

Водич за родитеље

9.63 MB

Зборник мишљења и препорука Повереника за заштиту родне равноправности

4.31 MB