Педагог

”Деци је највише од свега потребна љубав, разумевање и подршка како родитеља, тако и њихових наставника. Учење и оцене ће уз све то ићи много лакше.”  Анита Спасић, педагог

Високо организован и креативан едукатор са 14 година искуства у образовању.

Способност развијања и примене ефикасних стратегија организационог развоја које се баве различитим потребама ученика и запослених у образовно-васпитном систему.

Стручњак за појачан васпитни рад са ученицима у основним и средњим школама и за подршку наставницима разредне и предметне наставе у спровођењу појачаног васпитног рада и друштвено – корисног рада са ученицима.

Способна за мотивисање и надахнуће како ученика, тако и наставника разредне и предметне наставе кроз позитивне и интерактивне методе.

Предана пружању подршке сваком ученику која ће га припремити за даље образовање и изазове које са собом носе развојне фазе.

Мастер неуро-лингвистичког програмирања.

Системски породични психотерапеут у едукацији.  (Асоцијација системских терапеута, Београд).

Члан Педагошког друштва Србије: https://www.pedagog.rs/

Аутор и реализатор акредитованих програма ЗУОВ-а за  стручно усавршавање запослених у образовању (Каталог за школске 2018/19.,  2019/20. и 2020/21. године и Каталог за школске 2022/23., 2023/24. и 2024/25. године).

Сарадник Департмана за педагогију Филозофског факултета у Нишу.

Радно време:

 Понедељак 9.00 – 15.00

Уторак 9.00 – 15.00

Среда 9.00 – 15.00

Четвртак 12.00 – 18.00

Петак 12.00 – 18.00

 Телефон за заказивање разговора са родитељима и ученицима: 018/

Мејл: devetimaj.nis@mts.rs

 

 Области рада педагога

1.      Планирање и програмирање образовно-васпитног

2.      Праћење и вредновање образовно-васпитног

3.      Рад са наставницима

4.      Рад са ученицима

5.      Рад са родитељима, односно старатељима/хранатељима

6.      Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким
асистентом и пратиоцем ученика

7.      Рад у стручним органима и тимовима

8.      Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима
и јединицом локалне самоуправе

9.      Вођење педагошке документације, припрема за рад и стручно усавршавање

 

Корисни линкови

 Заштита од насиља и дискриминације: https://www.mpn.gov.rs/prirucnici-korisni-materijali-linkovi/

Инклузивно образовање: https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-blizim-uputstvima-utvrdjivanje-prava-individualni-obrazovni-plan.html

Стручни приручници о инклузивном образовању: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/strucni-prirucnici-o-inkluzivnom-obrazovanju/

Етички кодекс педагога: https://www.pedagog.rs/o-pedagoskom-drustvu-srbije/eticki-kodeks-pedagoga/