Педагог

”Деци је за лакше препознавање својих снага и потреба највише од свега потребна љубав, прихватање, разумевање и подршка како родитеља, тако и наставника.”  Анита Спасић, педагог

Високо организован и креативан едукатор са 14 година искуства у образовању.

Способност развијања и примене ефикасних стратегија организационог развоја које се баве различитим потребама ученика и запослених у образовно-васпитном систему.

Системски породични психотерапеут у едукацији.  (Асоцијација системских терапеута, Београд).

Мастер неуро-лингвистичког програмирања.

Члан Педагошког друштва Србије: https://www.pedagog.rs/

Аутор и реализатор акредитованих програма ЗУОВ-а за  стручно усавршавање запослених у образовању (Каталог за школске 2018/19.,  2019/20. и 2020/21. године и Каталог за школске 2022/23., 2023/24. и 2024/25. године).

Сарадник Департмана за педагогију Филозофског факултета у Нишу.

Сарадник стручног часописа за образовно-васпитне установе ”Просвета у пракси” .

Стручњак за појачан васпитни рад са ученицима у основним и средњим школама и за подршку наставницима разредне и предметне наставе у спровођењу појачаног васпитног рада и друштвено – корисног рада са ученицима.

Способна за мотивисање и надахнуће како ученика, тако и наставника разредне и предметне наставе кроз позитивне и интерактивне методе.

Предана пружању подршке сваком ученику која ће га припремити за даље образовање и изазове које са собом носе развојне фазе.

 

Радно време:

Понедељак 9.00 – 15.00

Уторак 9.00 – 15.00

Среда 9.00 – 15.00

Четвртак 12.00 – 18.00

Петак 12.00 – 18.00

 

Телефон за заказивање разговора са родитељима и ученицима: 018/

Мејл: devetimaj.nis@gmail.com

Области рада педагога

  1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада

  2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада

  3. Рад са наставницима

  4. Рад са ученицима

  5. Рад са родитељима, односно старатељима/хранатељима

  6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика

  7. Рад у стручним органима и тимовима

  8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе

  9. Вођење педагошке документације, припрема за рад и стручно усавршавање

 

Корисни линкови

Платформа ”Чувам те”: https://cuvamte.gov.rs/

Заштита од насиља и дискриминације: https://www.mpn.gov.rs/prirucnici-korisni-materijali-linkovi/

Инклузивно образовање: https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-blizim-uputstvima-utvrdjivanje-prava-individualni-obrazovni-plan.html

Стручни приручници о инклузивном образовању: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/strucni-prirucnici-o-inkluzivnom-obrazovanju/

Етички кодекс педагога: https://www.pedagog.rs/o-pedagoskom-drustvu-srbije/eticki-kodeks-pedagoga/

 

Медији

Часопис ”Просвета у пракси”: https://www.linkedin.com/posts/anita-spasi%C4%87-pedagog-_povrede-obaveza-u%C4%8Denika-procedura-u-%C5%A1kolama-activity-7013959739495563264-5Wvt?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anita-spasi%C4%87-pedagog-/

https://www.mic.org.rs/reportaze/drustvo/item/980-agresivni-roditelji-agresivna-deca

https://www.youtube.com/watch?V=jhlh1oigk2u

https://www.youtube.com/watch?V=ijfx6adq2us

https://www.youtube.com/watch?V=nbztqgv4wj4&feature=youtu.be