II разредIII разредIV разредВестиУченици

Списак уџбеника за други, трећи и четврти разред

Списак уџбеника за други, трећи и четврти разред се налазе у документу на следећем линку, као и на списку на овој страници.

Последње измене: 11.09.2023.

Списак уџбеника за други разред


Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутора Назив издавача
СРПСКИ ЈЕЗИКИ КЊИЖЕВНОСТ
Читанка за други разред гимназијеБ. Сувајџић, Н. С. Шошо, A. Угреновић, С. Петаковић, М. Ђуриђ, Логос, 2021.
Граматика за други разред средњих школаВ.Ломпар, А. Антић – Клет
МАТЕМАТИКА
Уџбеник  са збирком задатака за други разредКлет
Збирка задатака за други разредВене Богославов
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
New Headway Intermediate (уџбеник и радна свеска)John and Liz Soars, Oxford University Press, 2019
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Belleville 1, 2Thierry Gallier, Odile Grand-Clément – Data Status , 2011
РУСКИ ЈЕЗИК
До встречи в России 2 – уџбеник и радна свеска за други разред гимназије и средње стручне школеБ. Марић, В. Лазаревић Вуловић, М. Папрић- Зунс
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Schrtte International Neu 4Silke Hilpert, Daniela Niebisch – Hueber Verlag, 2021
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Латински језик за други разред гимназијеМ. Пакиж, Б. Пендељ, М. Кисић Божић, У. Рајичевић – Зунс
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Nuovissimo progetto italiano IbT. Marin, S. Magnelli-Edilingua, 2019
ПСИХОЛОГИЈА
Психологија за други разред гимназијеБ. Милојевић Апостоловић, Н Јовановић-НОВИ ЛОГОС
ИСТОРИЈА
Историја за 2. разред гимназије општег и друштвено- језичког смера– општи смерВасин Горан, Митровић Катарина – ЗУНС
Историја за 2. разред средњих стручних школа– за ученике са посебним способностима рачунарство и информатикуИ. Бецић – ЗУНС
Историја 2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера– за ученике са посебним способностима за спортД. Лопомдић, А. Колаковић, М. Милиновић-НОВИ ЛОГОС
ФИЗИКА
Физика за други разред гимназије- општи и друштвено-језички смерМ. Распоповић, З. Распоповић, Ј. Шетрајчић – Зунс
Физика 2- збирка задатака и тестова за 2. разред гимназијеН. Чалуковић, Н. Каделбург – Круг
ХЕМИЈА
Хемија за други разред гимнази је природно математичког смераС. Рајић – Логос
Практикум из хемије 2за други разред гимназије природно-математичког ,општег смера и друштвено-језичког смераМ. Влаховић и Бранка Кујовић – Логос
Органска хемија за други, трећи и четврти разред средње школе – за ученике са посебним способностима рачунарство и информатику и са посебним способностима за спортВ. Павловић и Р. Марковић – Зунс
ГЕОГРАФИЈА
Географија за други разред гимназије општег смераД. Шабић, С. Вујадиновић – Логос
БИОЛОГИЈА
Биологија за други разред гимназијеГоран Милићев, Милица Кокотовић, Љубица Лалић – Клет
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Рачунарство иинформатика за други разред гимназијеФ. Марић – Клет
портал Фондације Петља (https://petlja.org/skola) 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смераЛ. Ж. Шуица – Клет
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Музичка култура за гимназијеС. Маринковић – Зунс

Списак уџбеника за трећи разред


Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутора Назив издавача
СРПСКИ ЈЕЗИКИ КЊИЖЕВНОСТ
Читанка за трећи разред средњих школаЛогос
Граматика за трећи разред средње школеВ.Ломпар, А. Антић – Клет
МАТЕМАТИКА
Уџбеник  са збирком задатака за трећи разредЈован Д. Кечкић – Зунс
Збирка задатака за трећи разредВене Богославов
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Focus 3 (уџбеник и радна свеска)Sue Kay, Vaughan Jones, Pearson education Ltd, 2016
РУСКИ ЈЕЗИК
До встречи в России3 – уџбеник и радна свеска за трећи разред гимназије и средње стручне школеБ.Марић, В.Лазаревић Вуловић, М. Папрић – Зунс
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Schrtte International Neu 5Silke Hilpert, Daniela Niebisch – Hueber Verlag, 2021
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Nuovissimo Progetto Italiano 2aT.Marin-Edilingua, 2020
ИСТОРИЈА
Историја за 3. разред гимназије општег и друштвено- језичког смера- општи смерМилићевић Милић, Вучетић Биљана – ЗУНС
Историја за 3. разред гимназије природно- математичког смера и 4. разред општег и друштвено- језичког смера – за ученике са посебним способностима за спортЂурић ђорђе, Павловић Момчило – ЗУНС
ЛОГИКА
Логика за трећи разред гимназије и средњих стручних школаМ. Марковић-ЗУНС
ФИЗИКА
Физика 3 за 3. разред гимназије општег и друштвено-језичког смераМилан Распоповић, Зоран Распоповић, Бранислав Цветковић- Зунс
Физика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназијеНаташа Каделбург и Коста Панић – Круг
ХЕМИЈА
Органска хемија за трећи разред гимназијеТ. Недељковић – Логос
ГЕОГРАФИЈА
Географија за трећи разред гимназије општег смераС Вујадиновић, Д Шабић-НОВИ ЛОГОС
БИОЛОГИЈА
Биологија за трећи разред гимназије природно-математичког смераД. Цветановић, И. Лазаревић – КЛЕТ
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Уџбеник за први разред гимназије природно-математичког смера и општег типа – спотрско одељење  М. Чудов – Клет
Уџбеник за гимназије и средње стручне школе- ИТВ Галовић, Б Гостовић-ЗУНС
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Рачунарство и информатика 3 – за трећи разред гимназијеФ. Марић,С. Мандић – Клет
портал Фондације Петља (https://petlja.org/skola) 

Списак уџбеника за четврти разред


Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутора Назив издавача
СРПСКИ ЈЕЗИКИ КЊИЖЕВНОСТ
Читанка за четврти разред средњих школаЛогос
Граматика за четврти разред средње школеВ.Ломпар- Клет
МАТЕМАТИКА
Уџбеник за четврти разред средње школеМ. Обрадовић, Д. Георгијевић – Зунс
Збирка задатака за четврти разредВене Богославов
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Focus 4 (уџбеник и радна свеска) OPŠTI SMER    
Focus 3 (уџбеник и радна свеска) IT SMER, SPORTSKI SMER
Daniel Brayshow, Bartosz Michalowski, Pearson education Ltd, 2016   Sue Kay, Vaughan Jones, Pearson education Ltd, 2016
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Belleville 3Odile Grand-Clément, Aline Volte, Thierry Gallier, Vicki Moore – Data Status , 2011
РУСКИ ЈЕЗИК
До встречи в России4 – уџбеник и радна свеска за четврти разред гимназије и средње стручне школеБ Марић, М Папрић, В Лазаревић Вуловић-ЗУНС
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
SchritteHüber
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Nuovo Progetto Italiano IIbT.Marin, S.Magnelli-Edilingua, 2020
ИСТОРИЈА
Историја за 3. разред гимназије природно- математичког смера и 4. разред општег и друштвено- језичког смераЂ Ђурић, М. Павловић – ЗУНС
ФИЛОЗОФИЈА
Филозофија за средњу школуВ. Цветковић, М. Савић, N. Cekic – Зунс
СОЦИОЛОГИЈА
СоциологијаВ.Вулетић – Клет
ФИЗИКА
Физика 4 за 4. разред гимназије општег и друштвено-језичког смераМилан Распоповић, Бранислав Цветковић- Зунс
Физика 4- збирка задатака и тестова за 4. разред гимназијеНаташа Чалуковић – Круг
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутора Назив издавача
ХЕМИЈА
Хемија за четврти разред гимназијеЈ. Петровић, С. Велимировић – Зунс
БИОЛОГИЈА
Уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера Ивана Лазаревић, Леа Влајнић – Клет
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Рачунарство и информатика за четврти разред гимназијеД.Вуковић, С.Матковић, М.Ђуришић – Зунс
портал Фондације Петља (https://petlja.org/skola) 

* За предмете за које нису одобрени нови уџбеници, у складу са чл. 46. став 4. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/18), уџбеници који су одобрени остају у употреби до промене плана и програма наставе и учења, односно до одобравања  уџбеника усклађеног са новим планом и програмом наставе и учења.