Вести

Распоред полагања испита у новембарском испитном року за школску 2020/21.годину

Гимназија „9. мај“

Ниш, 18.11.2020.

Распоред полагања испита у новембарском испитном року за школску 2020/21.годину:

1. Српски језик

– писмени испит: 20.11.2020. год. у 14:00

– усмени испит:  26.11.2020. год. у 12:00

2. Енглески језик

– писмени испит:  18.11.2020.год. у 09:20

– усмени испит: 25.11.2020.год у 16:20

3. Француски језик

– писмени испит: 23.11.2020.год. у 10:00

– усмени испит: 7.12.2020.год. у 12:00

4. Математика

– писмени испит: 19.11.2020.год. у 09:20

– усмени испит: 3.12.2020.год. у 13:30

5. Биологија

– усмени испит: 30.11.2020.год. у 13:00

6. Хемија

– усмени испит: 24.11.2020. год. у 13:30

7. Историја

– усмени испит: 23.11.2020.у 13:00

8. Социологија

– усмени испит: 1.12.2020.год у 18:00

9. Устав и права грађана

– усмени испит: 8.12.2020.год.  у 12:00

10. Грађанско васпитање

– усмени испит: 19.11.2020.год. у 12:30Распоред полагања испита у новембарском испитном року за школску 2020/21.годину: