Пријем родитеља

Родитељи у есДневнику могу погледати термине за консултације са предметним наставнивима. Такође, консултације са предметним наставником могу заказати у договору са одељењским старешином.

Сарадња родитеља са школом игра кључну улогу у успеху ученика, пружајући континуирану подршку и мотивацију током њиховог средњошколског путовања.


Кроз активну сарадњу са школом, родитељи могу боље разумети изазове и потребе своје деце, омогућавајући им да лакше превазиђу евентуалне препреке и остваре свој пуни потенцијал.


Отворена комуникација између родитеља и школе ствара снажну партнерску везу која доприноси стварању подстицајног окружења за учење, где се пажња посвећује индивидуалним потребама сваког ученика.

Родитељи и школа су незамењиви партнери у подстицању оснаживања, пружању едукације и подржавању здравог менталног развоја ученика, што заједно доприноси њиховом свеобухватном напретку. Кроз заједнички ангажман, родитељи и школа граде подржавајућу атмосферу која омогућава ученицима да развијају своје потенцијале и постижу успех у свим сферама живота.