ВестиУпис

Пријављиваље ученика и подношење спортске документације за упис у одељење за ученике са посебним способностима за спорт за школску 2024/25. годину

Пријављиваље ученика и подношење спортске документације за упис у одељење за ученикеса посебним способностима за спорт за школску 2024/25. годину:

 ДатумиВреме
 Четвртак, 6.6.2024. год.8.00 – 16.00 сати
 Петак, 7.6.2024. год.8.00 – 16.00 сати
 Субота, 8.6.2024. год.8.00 – 16.00 сати