Припремна настава за ИТ смер

Припремна настава за пријемни испит из математике за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику – ИТ смер

Гимназија „9.мај“ организује бесплатну припремну наставу  из математике за ученике који су заинтересовани за упис у ИТ одељење (за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику) 

Пријава ученика је у суботу, 14. марта 2020. године у 10 часова, када ће бити одржани и први часови припреме.

За додатне информације можете позвати: 018/415 12 13

Припремну наставу ће реализовати наставници математике Гимназије “9.мај” у трајању од два школска часа по наведеном програму.

Датум Тема Наставник
14.3.2020. Алгебарски изрази Марија Митић
21.3.2020. Линеарне једначине и неједначине Тања Китановић
28.3.2020. Планиметрија Радмила Ивковић
4.4.2020. Пропорције и проценти Ивана Стојановић
11.4.2020. Мерење и обрада података Марија Голубовић
25.4.2020. Дељивост у скупу целих бројева Лана Цветић
9.5.2020. Стереометрија Маја Обрадовић
16.5.2020. Неједначине Марија Митић
23.5.2020. Разни задаци Тања Китановић