Вести

Потврдa о оствареним спортским резултатима за кандидате који ће конкурисати за спортскo одељењe

Kандидати који ће конкурисати за одељење за ученике са посебним способностима за спорт (спортско одељење) у обавези су да предају Потврду о оствареним спортским резултатима. Ову потврду издаје и оверава матични спортски савез Србије.

Кандидати Потврду достављају школи 8. и 9. јуна 2020. године. Кандидати се могу пријављивати слањем скениране потврде на мејл адресу школе gim9majnis@gmail.com (школа потврђује пријем потврде) или директно, предајом документације у школи.

Образац Потврде можете преузети овде