О нама

Школа се налази у мирној и централног градској зони која је одлично саобраћајно повезана са свим деловима града, а у близини свих важних образовно-васпитних институција и установа од значаја. Најближа је реци Нишави, уређеном парку и кеју. Зграда школе је смештена у архитектонски вредном здању у чијим се пространим и одлично осветљеним учионицама и кабинетима, заштићеним од градске буке, настава одвија несметано.  Основана је 1990/1991. године. 

Од школске 2019/20. године наша гимназија има специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. Ученицима у унапређивању и подизању квалитета образовања у овој области подршку и директну сарадњу пружају наставници специјализованих предмета. 

Од школске 2020/21. године наша гимназија има једно специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за спорт.

 

Од школске 2022/23. године гимназија добија још једно одељење за ученике са посебним способностима за спорт. 

Од школске 2024/25. године наша гимназија нуди и двојезично одељење природно-математичког смера.

Програмима у одељењима специјализованим за ученике са посебним способностима за спорт , ученицима спортистима, омогућено је знатно лакше и успешније школовање и бављење спортом за који су талентовани и у коме су већ сада успешни. 

Школа ради у две смене, има 32 одељења, 800 ученика и 93 запослена радника (79 у настави, 2 на пословима руковођења, 2,5 стручна сарадника, 4 радника на пословима администрације и финансије, 6 радника на пословима одржавања, једног домара и једног техничара за одржавање информационих система). 

Гимназија има школску зграду у Јеронимовој улици број 18 са 2480 м2 површине. У приземљу, на првом, другом спрату и у дворишту школа има 15 учионица, као и мању учионицу за наставу страних језика – рад са групама, 5 модернизованих кабинета за информатику, просторију библиотеке са читаоницом, наставничку канцеларију, четири канцеларије и фискултурну салу са свлачионицама и теретаном за ученике.

Неки од пројеката у којима гимназија учествује су Erasmus+ HET Hold Everyone Together, Пројекат уз подршку Министарства спољних послова Републике Бугарске у оквиру програма ,,Бугарска помоћ за развој“, Erasmus+ ETAS – Empowering Teachers and Students, STEАM IT – Четири пута по четири паралелне радионице: програмирања уз помоћ Arduino уређаја, програмирања LEGO робота, виртуелне и проширене (VR и АR) реалности, 3D моделовања и 3D штампе. 

Гимназија ‘’9.мај’’ је јединствена средња школа у Нишу за талентоване ученике у области физичког и здравственог васпитања. 

Основне карактеристике рада Гимназије ‘’9.мај’’ 

  • посебан одабир ученика за специјализована одељења кроз специфичан пријемни испит и правила уписа; 
  • посебан план наставе и учења кроз који се настава реализује у специјализованим одељењима за информатику и рачунарство и за спорт; 
  • двосмерна сарадња са Универзитетом у Нишу, организација посета институцијама и установама које повезују научено са практичним знањем и имају превентивну улогу (Виши суд у Нишу, Казнено-поправни завод, Заштитиник грађана). Честа и организована посета културним садржајима (Народни музеј, Музеј Медијана, Синагога, Историјски архив, Народно позориште, биоскоп). 
  •  тежња да се код ученика развија активан однос према знању и повезивању различитих предмета и садржаја, да се стимулише критички и стваралачки дух, да се истичу високе моралне, научне и општецивилизацијске вредности; 
  • развијање толеранције и мултикултуралности, покретање хуманитарних и еколошких акција од значаја за појединца и локалну заједницу.
  • стално унапређивање наставе, као дуг, постепен и непрекидан процес, заснован како на сопственим искуствима и истраживањима, тако и на искуствима најистакнутијих светских институција и научних ауторитета; 
  • сарадња са локалном заједницом. 

За упис у први разред ученици полажу пријемни испит за специјализована одељења. На основу резултата тог испита, успеха у основној школи, резултата са такмичења и резултата са завршног испита формира се ранг – листа ученика. 

Како је Гимназија ‘’9.мај’’ Ниш школа за обдарене ученике у области информатике и рачунарства и у области спорта, специфичност рада у школи се првенствено састоји у подстицању интересовања ученика пре свега за ИТ предмете, али и спортске предмете, а ради се и на постепеном увођењу младих у научни рад. 

Посебно се води рачуна о додатној настави и припремама за такмичења. 

Међутим, приоритет специјализованих одељења и нека врста растерећивања ученика не значи занемаривање других предмета и општег смера имајући у виду да ученици Гимназије ‘’9.мај’’ имају проходност на све факултете. Ученици се додатно мотивишу посетама позориштима, изложбама, музејима, израдом семинарских радова и другим активностима. У школи се организују секције, изложбе, промоције књига, разна предавања, концерти, радионице,трибине и сл. Посебна пажња обраћа се на наставу српског језика и страних језика. 

МИСИЈА ШКОЛЕ – “Учимо. Инспиришемо. Растемо.” 

Гимназија ‘’9.мај’’ Ниш је школа која поред општег смера има и специјализована одељења за ученике са посебним способностима за информатику и рачунарство и за ученике са посебним способностима за спорт. Мисија наше школе је оснаживање ученика да постану образовани, креативни и морално одговорни појединци који ће као лидери обликовати одрживу будућност нашег друштва кроз иновације, разумевање и емпатију. 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

Гимназија ‘’9.мај’’ жели да постане школа која припрема ученике за квалитетнији и садржајно богатији живот. Став је да школа треба да буде место где ће се ученици сусрести са најсавременијим технологијама и интерактивним методама. Школа треба да буде отворено место које ће ученици волети да посећују и после наставе због занимљивих садржаја које ћемо им понудити. Толерантни и демократски односи између наставника и ученика, те међу самим наставницима, као и активно укључивање родитеља у образовни и васпитни процес, такође су део визије школе као заједничке куће свих учесника школског живота у којој се прихватају међусобне различитости. 

Гимназија ‘’9.мај’’ тежи даљој међународној афирмацији школе, како кроз сарадњу и размену искустава са школама из различитих средина, тако и учествовањем и организовањем такмичења из различитих области предмета. 

Наша је визија стварање савременог образовног окружења које подстиче критичко мишљење, креативност и самопоуздање ученика у погледу напредовања и стицања функционалних знања. Истински верујемо са сваки појединац поседује јединствене потенцијале, таленте и способности, због чега смо посвећени стварању високоинклузивног окружења у којем сваки ученик има прилику да буде успешан. У том смислу, нудимо широк спектар академских, уметничких и спортских програма, како бисмо осигурали холистички приступ образовању. 

Као отворена заједница ученика, наставника и родитеља, негујемо отворену комуникацију и размену мишљења, стварајући тако атмосферу у којој оснажујемо ученике да изразе свој став, критички промишљају свакодневне изазове и доприносе квалитету живота у заједници кроз креативно, иновативно и друштвено одговорно деловање. Посвећени смо пружању квалитетног образовања, кроз осигуравање квалитетног наставног кадра и модерних образовних ресурса. Пратимо развој модерних технологија и педагошких метода, како бисмо осигурали да наши ученици стекну знања и вештине које су релевантне и неопходне за живот и рад у савременом мултикултуралном свету.