ВестиШкола

Одобрени уџбеници за школску 2022/2023. годину

Списак уџбеника за први разред

Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутора Назив издавача
СРПСКИ ЈЕЗИКИ КЊИЖЕВНОСТ
Читанка за први разредсредњих школаБ. Милић, К.Вучић- Зунс
Граматика за први разред средње школеВ. Ломпар, А. Антић – Клет
МАТЕМАТИКА
Уџбеник  са збирком задатака за први разредНебојша Икодиновић- Клет
Збирка задатака за први разредС. Огњановић,Ж. Ивановић – Круг
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
New Headway Pre-intermediate (уџбеник и радна свеска)John and Liz Soars – Oxford University
Press, 2019
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Belleville 1Florecuni, A.M.Johnson – Data Status , 2011
РУСКИ ЈЕЗИК
До встречи в России 1, уџбеник и радна свеска за први разред гимназије и средњих стручних школаБиљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић – Завод за уџбенике, Београд, 2019.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Schrtte International Neu 3Silke Hilpert, Daniela Niebisch – Hueber Verlag, 2021
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Латински језик за први разред гимназијеМ. Пакиж, Д. Димитријевић – Зунс
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Nuovissimo progetto italiano 1aT. Marin, S. Magnelli-Edilingua, 2019
ИСТОРИЈА
Историја за први разред гимназије – Општи смериза ученике са посебним способностима за спорт  Катић Татјана, Илијин Душан – ЗУНС
Историја за први разредсредњих стручних школа – за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатикуД.Кочић – ЗУНС
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутора Назив издавача
ФИЗИКА
Физика за први разред гимназијеМ. Распоповић – Зунс
Физика 1- збирка задатака и тестова за 1. разред гимназијеН. Чалуковић – Круг
ХЕМИЈА
Хемија за први разред гимназијеТ. Недељковић – Логос
Збирка задатака за први и други разред гимназијеМ. Шурјановић, Радивој Николајевић – Зунс
Општа и неорганска хемија за први разред средње школе – за ученике са посебним способностима рачунарство и информатику и са посебним способностима за спортН. Рајић и Ђ. Стојаковић – Зунс
Збирка задатака за први и други разред гимназије – за ученике са посебним способностима рачунарство и информатику и са посебним способностима за спортМ. Шурјановић, Радивој Николајевић – Зунс
ГЕОГРАФИЈА
Географија за први разред гимазије општег смераЉ. Гавриловић, Д. Гавриловић, С Ђурић – Зунс
БИОЛОГИЈА
Биологија за први разред гимназијеГоран Милићев, Милица Кокотовић, Љубица Лалић-Клет
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Рачунарство и информатика 1 уџбеник за први разред гимназије Ф. Марић – Клет
портал Фондације Петља (https://petlja.org/skola) 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Ликовна култура за први разред гимназије природно математичког смера и општег типаМарина Чудов – Клет
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Музичка култура за гимназијеС. Маринковић – Зунс

Списак уџбеника за други разред

Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутора Назив издавача
СРПСКИ ЈЕЗИКИ КЊИЖЕВНОСТ
Читанка за други разред средњих школаБ.Милић, К.Вучић- Зунс
Граматика за други разредсредњих школаВ.Ломпар, А. Антић – Клет
МАТЕМАТИКА
Уџбеник  са збирком задатака за други разредКлет
Збирка задатака за други разредВене Богославов
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
New Headway Intermediate (уџбеник и радна свеска)John and Liz Soars, Oxford University Press, 2019
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Belleville 1,2Thierry Gallier, Odile Grand-Clément – Data Status , 2011
РУСКИ ЈЕЗИК
До встречи в России 2 – уџбеник и радна свеска за други разред гимназије и средње стручне школеБ. Марић, В. Лазаревић Вуловић, М. Папрић- Зунс
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Schrtte International Neu 4Silke Hilpert, Daniela Niebisch – Hueber Verlag, 2021
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Латински језик за други разред гимназијеМ. Пакиж, Б. Пендељ, М. Кисић Божић, У. Рајичевић – Зунс
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Nuovissimo progetto italiano IbT. Marin, S. Magnelli-Edilingua, 2019
ПСИХОЛОГИЈА
Психологија за други разред гимназијеБ. Милојевић Апостоловић, Н Јовановић-НОВИ ЛОГОС
ИСТОРИЈА
Историја за 2. разред гимназије општег и друштвено- језичког смера– општи смерВасин Горан, Митровић Катарина – ЗУНС
Историја за 2. разред средњих стручних школа– за ученике са посебним способностима рачунарство и информатикуИ. Бецић – ЗУНС
Историја 2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера– за ученике са посебним способностима за спортД. Лопомдић, А. Колаковић, М. Милиновић-НОВИ ЛОГОС
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутора Назив издавача
ФИЗИКА
Физика за други разред гимназије- општи и друштвено-језички смерМ. Распоповић, З. Распоповић, Ј. Шетрајчић – Зунс
Физика 2- збирка задатака и тестова за 2. разред гимназијеН. Чалуковић, Н. Каделбург – Круг
ХЕМИЈА
Хемија за други разред гимнази је природно математичког смераС. Рајић – Логос
Практикум из хемије 2за други разред гимназије природно-математичког ,општег смера и друштвено-језичког смераМ. Влаховић и Бранка Кујовић – Логос
Органска хемија за други, трећи и четврти разред средње школе – за ученике са посебним способностима рачунарство и информатику и са посебним способностима за спортВ. Павловић и Р. Марковић – Зунс
ГЕОГРАФИЈА
Географија за други разред гимназије општег смераД. Шабић, С. Вујадиновић – Логос
БИОЛОГИЈА
Биологија за други разред гимназијеГоран Милићев, Милица Кокотовић, Љубица Лалић – Клет
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Рачунарство иинформатика задруги разредгимназијеФ. Марић – Клет
портал Фондације Петља (https://petlja.org/skola) 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смераЛ. Ж. Шуица – Клет
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Музичка култура за гимназијеС. Маринковић – Зунс

Списак уџбеника за трећи разред

Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутора Назив издавача
СРПСКИ ЈЕЗИКИ КЊИЖЕВНОСТ
Читанка за трећи разред средњих школаЛогос
Граматика за трећи разред средње школеВ.Ломпар, А. Антић – Клет
МАТЕМАТИКА
Уџбеник  са збирком задатака за трећи разредЈован Д. Кечкић – Зунс  
Збирка задатака за трећи разредС. Огњановић,Ж. Ивановић – Круг
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Focus 3 (уџбеник и радна свеска)Sue Kay, Vaughan Jones, Pearson education Ltd, 2016
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
  
РУСКИ ЈЕЗИК
До встречи в России3 – уџбеник и радна свеска за трећи разред гимназије и средње стручне школеБ.Марић, В.Лазаревић Вуловић, М. Папрић – Зунс
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Schrtte International Neu 5Silke Hilpert, Daniela Niebisch – Hueber Verlag, 2021
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Nuovissimo Progetto Italiano 2aT.Marin-Edilingua, 2020
ИСТОРИЈА
Историја за 3. разред гимназије општег и друштвено- језичког смера- општи смерМилићевић Милић, Вучетић Биљана – ЗУНС
Историја за 3. разред гимназије природно- математичког смера и 4. разред општег и друштвено- језичког смера – за ученике са посебним способностима за спортЂурић ђорђе, Павловић Момчило – ЗУНС
ЛОГИКА
Логика за трећи разред гимназије и средњих стручних школаМ. Марковић-ЗУНС
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутора Назив издавача
ФИЗИКА
Физика 3 за 3. разред гимназије општег и друштвено-језичког смераМилан Распоповић, Зоран Распоповић, Бранислав Цветковић- Зунс
Физика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназијеНаташа Каделбург и Коста Панић – Круг
ХЕМИЈА
Органска хемија за трећи разред гимназијеТ. Недељковић – Логос
ГЕОГРАФИЈА
Географија за трећи разред гимназије општег смераС Вујадиновић, Д Шабић-НОВИ ЛОГОС
БИОЛОГИЈА
Биологија за трећи разред гимназије природно-математичког смераД. Цветановић, И. Лазаревић – КЛЕТ
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Уџбеник за први разред гимназије природно-математичког смера и општег типа – спотрско одељење  М. Чудов – Клет
Уџбеник за гимназије и средње стручне школе- ИТВ Галовић, Б Гостовић-ЗУНС
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Рачунарство и информатика 3 – за трећи разред гимназијеФ. Марић,С. Мандић – Клет
портал Фондације Петља (https://petlja.org/skola) 

Списак уџбеника за четврти разред

Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутора Назив издавача
СРПСКИ ЈЕЗИКИ КЊИЖЕВНОСТ
Читанка за четврти разред средњих школаЛогос
Граматика за четврти разред средње школеВ.Ломпар- Клет
МАТЕМАТИКА
Уџбеник за четврти разред средње школеМ. Обрадовић, Д. Георгијевић – Зунс
Збирка задатака за четврти разредВене Богославов
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Focus 4 (уџбеник и радна свеска) OPSTI SMER     Focus 3 (уџбеник и радна свеска) IT SMERDaniel Brayshow, Bartosz Michalowski, Pearson education Ltd, 2016   Sue Kay, Vaughan Jones, Pearson education Ltd, 2016
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Belleville 3Odile Grand-Clément, Aline Volte, Thierry Gallier, Vicki Moore – Data Status , 2011
РУСКИ ЈЕЗИК
До встречи в России4 – уџбеник и радна свеска за четврти разред гимназије и средње стручне школеБ Марић, М Папрић, В Лазаревић Вуловић-ЗУНС
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Direkt 4Ђорђо Мота, Данијела Николовски – Klett doo, Bg. 2021
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Nuovo Progetto Italiano IIbT.Marin, S.Magnelli-Edilingua, 2020
ИСТОРИЈА
Историја за 3. разред гимназије природно- математичког смера и 4. разред општег и друштвено- језичког смераЂ Ђурић, М. Павловић – ЗУНС
ФИЛОЗОФИЈА
Филозофија за средњу школуВ. Цветковић, М. Савић, N. Cekic – Зунс
СОЦИОЛОГИЈА
СоциологијаВ.Вулетић – Клет
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутора Назив издавача
ФИЗИКА
Физика 4 за 4. разред гимназије општег и друштвено-језичког смераМилан Распоповић, Бранислав Цветковић- Зунс
Физика 4- збирка задатака и тестова за 4. разред гимназијеНаташа Чалуковић – Круг
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутора Назив издавача
ХЕМИЈА
Хемија за четврти разред гимназијеЈ. Петровић, С. Велимировић – Зунс
БИОЛОГИЈА
Јос увек није изасао уџбеник 
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Рачунарство и информатика за четврти разред гимназијеД.Вуковић, С.Матковић, М.Ђуришић – Зунс
портал Фондације Петља (https://petlja.org/skola)