Јавне набавке

Одлукa о додели уговора за поступак јавне набавке мале вредности радова, брoj 404-1/30Р-2018-28

Одлукa о додели уговора за поступак јавне набавке мале вредности радова, брoj 404-1/30Р-2018-28

Донета је одлука о додели уговора за поступак јавне набавке мале вредности радова, брoj 404-1/30Р-2018-28 – Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову, фасадни радови, бојадерски радови и радови на опшивању крова и постављању олука (Гимназијa „9. мај“ у Нишу). Докумeнт је објављен 28.06.2018. на Порталу јавних набавки и на градском сајту. Одлуку о додели уговора у ПДФ формату можете преузети у прилогу овог чланка.