Одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике. Тест из математике се полаже у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања. Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике. Кандидат за упис у одељење за за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.

Примере задатака са пријемних испита из претходних година можете погледати овде:

Пријемни 2014.
Пријемни 2015.
Пријемни 2016.
Пријемни 2017.
Пријемни 2018.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у математичку гимназију и одељење, може да конкурише за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. Кандидати који положе пријемни испит за одељење које остварује наставни план и програм за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику могу да конкуришу за упис у свим гимназијама у Републици Србији које према Конкурсу уписују наведена одељења.

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, у смислу овог конкурса, јесу такмичења из математике, физике и информатике и рачунарства, у организацији:

1) за математику – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике);

2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике);

3) за информатику и рачунарство – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из рачунарства).

Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из математике, физике или информатике и рачунарства, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

1) носилац Дипломе „Вук Караџић”,

2) остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту,

3) освојио већи број бодова на такмичењима,

4) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

Више информација о ИТ одељењима можете добити на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Програм за I разред и број часова

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.Српски језик и књижевност4144
2.I страни језик272
3.Историја272
4.Физика272
5.Географија272
6.Хемија272
7.Физичко васпитање272
8.Уметност136
9.Математика5180
10.Примена рачунара272
11.Рачунарски системи272
12.Програмирање и програмски језици3108
СВЕГА:301080

Програм за I разред и број часова – факултативни предмети

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.II страни језик272
СВЕГА:272

Програм за II разред и број часова

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.Српски језик и књижевност3108
2.I страни језик272
3.Психологија272
4.Историја272
5.Физика3108
6.Географија272
7.Хемија136
8.Физичко васпитање272
9.Математика5180
10.Примена рачунара272
11.Програмирање и програмски језици4144
12.Оперативни системи и рачунарске мреже136
СВЕГА:301080

Програм за II разред и број часова – факултативни предмети

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.II страни језик272
СВЕГА:272

Програм за III разред и број часова

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.Српски језик и књижевност3108
2.I страни језик272
3.Физика3108
4.Биологија3108
5.Математика5180
6.Физичко васпитање272
7.Дискретна математика272
8.Примена рачунара272+30
9.Програмирање и програмски језици272+30
10.Модели и базе података272
11.Напредне технике програмирања272
12.Рачунарство и друштво136
СВЕГА:301080

Програм за III разред и број часова – факултативни предмети

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.II страни језик272
2.Филозофија природних наука136
3.Геометрија и визуелизација272
СВЕГА:5180

Програм за IV разред и број часова

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.Српски језик и књижевност4128
2.I страни језик264
3.Филозофија264
4.Биологија396
5.Физика5160
6.Математика5160
7.Физичко васпитање264
8.Примена рачунара264
9.Модели и базе података264+40
10.Напредне технике програмирања264+20
СВЕГА:30960

Програм за IV разред и број часова – факултативни предмети

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.II страни језик264
2.Филозофија природних наука132
СВЕГА:5180