Наставни планови и програми

Правилник о наставном плану и програму за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику можете преузети овде: