Историјат

Сви у Нишу могу лако да пронађу зграду, али нису сигурни која је то врста школе јер Нишлије о њој говоре као о трговачкој академији (1936), економској школи, затим школи за заједничку основу (1977/78–1988/89), природно-математичкој школи (1989/1990), и гимназији општег смера.

Оснивање гимназије општег смера, у јуну 1990, праћено је тешкоћама јер су постојале три гимназије са традицијом и реномеом, па је првих година био упис ђака са слабијим успехом. Међутим, време је показало да школа има квалитета и успеха и уписивао се све већи број ученика са одличним успехом те је школа полако стицала углед пролазећи кроз све реформе и осавремењивање наставе. Тако је прве школске године било 6 одеЉења општег смера, 14 природно-математичког смера и једно одеЉење ученика драмске струке. Тада је било 625 ученика у 21 одеЉењу, а данас 803 ученика у 25 одеЉења општег смера.  Гимназија је четврта и најмлађа по времену формирања у граду Нишу.