Вести

Испитне комисије за полагање поправних испита у августовском року

Испитне комисије за полагање поправних испита у августовском року школске 2021/22.

Српски језик и књижевност

 1. Мила Догановић (I4)
 2. Ана Митић (I4)
 3. Ивана Стојановић (I4)

Математика

 1. Маја Кнежевић (I5, I6)
 2. Тања Китановић (I5, I6, II1, II5, II6)
 3. Марија Голубовић (II1,II2, II3, II5, II6)
 4. Лана Цветић Стојиљковић (II1,II2, II3, II5, II6)
 5. Наташа Николић (I5)
 6. Марија Митић (I6)
 7. Сузана Петровић (II2)
 8. Ана Митић (II3)

Латински језик     

 1. Дејан Максимовић (I3, I4)
 2. Наташа Лепопојић (I3, I4)
 3. Душан Сладојевић (I3)
 4. Ивана Стојановић (I4)

Хемија

 1. Радмила Стојиљковић (II2, II4, III1, III4)
 2. Александра Гошњић Игњатовић (II2, II4, III1, III4)
 3. Сузана Петровић (II2)
 4. Ивана Савић (II4)
 5. Радмила Ивковић (III1)
 6. Владимир Златановић (III4)

Физика

 1. Наташа Николић (I2, I3,I4, I5, I6, III1, III4, III5, III6)
 2. Димиртије Тасић (I2, I3,I4, I5, I6)
 3. Драган Ристић (III1, III4, III5, III6)
 4. Бранислав Павловић (II2, II3)
 5. Немања Мишић (II2, II3)
 6. Анђелка Крстић (I2)
 7. Душан Сладојевић (I3)
 8. Марија Митић (I6)
 9. Сузана Петровић (II2)
 10. Ана Митић (II3)
 11. Радмила Ивковић (III1)
 12. Владимир Златановић (III4)
 13. Гордана Ристић Љумовић (III5)
 14. Оливера Стојановић (III6)

                                                                                Директор школе