I разредВестиУченици

Информације о уџбеницима за ученике првог разреда и списку ученика по одељењима

Списак ученика по одељењима је постављен на огласној табли у холу школе.

Списак уџбеника за први разред је у наставку (измењени су уџбеници из српског језика, енглеског језика и математике):

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутора Назив издавача
СРПСКИ ЈЕЗИКИ КЊИЖЕВНОСТ 
Читанка за први разред средњих школаН.С. Шошо, Б. Сувајџић, С. Петаковић
Логос, Београд, 2021.
Граматика за први разред средње школеВесна Ломпар, Александра Антић, Клетт, Београд, 2019.
МАТЕМАТИКА 
Уџбеник са збирком задатака за први разредНебојша Икодиновић- Клет
Збирка задатака за први разред (сва одељења осим ИТ одељења)С. Огњановић,Ж. Ивановић – Круг
Збирка решених задатака из математике 1 (само за ученике ИТ одељења)Вене Т. Богославов
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 Focus 2 – second edition (уџбеник и радна свеска)Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw – Pearson
Press, 2019 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
Belleville 1Florecuni, A.M.Johnson – Data Status , 2011
РУСКИ ЈЕЗИК 
До встречи в России 1, уџбеник и радна свеска за први разред гимназије и средњих стручних школаБиљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић – Завод за уџбенике, Београд, 2019.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
Schrtte International Neu 3Silke Hilpert, Daniela Niebisch – Hueber Verlag, 2021
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 
Латински језик за први разред гимназијеМ. Пакиж, Д. Димитријевић – Зунс
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 
Nuovissimo progetto italiano 1aT. Marin, S. Magnelli-Edilingua, 2019
ИСТОРИЈА 
Историја за први разред гимназије – Општи смериза ученике са посебним способностима за спорт Катић Татјана, Илијин Душан – ЗУНС
Историја за први разредсредњих стручних школа – за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатикуД.Кочић – ЗУНС
Назив уџбеника или другог наставног средстваИме/имена аутора Назив издавача
ФИЗИКА 
Физика за први разред гимназијеМ. Распоповић – Зунс
Физика 1- збирка задатака и тестова за 1. разред гимназијеН. Чалуковић – Круг
ХЕМИЈА 
Хемија за први разред гимназијеТ. Недељковић – Логос
Збирка задатака за први и други разред гимназијеМ. Шурјановић, Радивој Николајевић – Зунс
Општа и неорганска хемија за први разред средње школе – за ученике са посебним способностима рачунарство и информатику и са посебним способностима за спортН. Рајић и Ђ. Стојаковић – Зунс
Збирка задатака за први и други разред гимназије – за ученике са посебним способностима рачунарство и информатику и са посебним способностима за спортМ. Шурјановић, Радивој Николајевић – Зунс
ГЕОГРАФИЈА 
Географија за први разред гимазије општег смераЉ. Гавриловић, Д. Гавриловић, С Ђурић – Зунс
БИОЛОГИЈА 
Биологија за први разред гимназијеНемања Рајчевић – Герундијум
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 
Рачунарство и информатика 1 уџбеник за први разред гимназије Ф. Марић – Клет
портал Фондације Петља (https://petlja.org/skola) 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Ликовна култура за први разред гимназије природно математичког смера и општег типаМарина Чудов – Клет
МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Музичка култура за гимназијеС. Маринковић – Зунс