Вести

Информације о полагању пријемног испита за ИТ одељење

Са циљем успешне реализације пријемног испита за одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику објављујемо неколико неопходних информација.

1.      Место и време полагања пријемног испита су Гимназија “Бора Станковић” Ниш, 10.6.2020. године у 10.00 часова.      (Ученици треба да буду у школи у којој полажу најкасније у  9.15 часова)

2.      Јединствени списак ученика биће истакнут у холу школе и на вратима учионица. Јединствени списак подразумева да се ученици наводе по азбучном реду и да тако попуњавају учионице и друга места полагања.

3.      Ученици треба да имају имају са собом:

  • Ђачку књижицу са фотографијом,
  • Флашицу воде,
  • Прибор за рад: лењир, троугао, угломер, шестар, оловка хемијска, оловка графитна, гумица и калкулатори са основним рачунским операцијама. Примери калкулатора који су дозвољени за коришћење приказани су прилогу овог мејла. Не може се користити калкулатор на мобилном телефону. Мобилни телефони су забрањени.

Школа ће припремити празан папир оверен печатом школе (2 по ученику) уколико је потребно за помоћни рад. Тај папир се не предаје.

За даље информације пратите сајт школе https://9maj.edu.rs/