Вести

Изборни предмети за I разред

Изборни предмети за I разред школске 2020/21. године су:
1. Образовање за одрживи развој
2. Здравље и спорт
3. Језик, медији и култура
4. Примењене науке