Вести

Гимназија “9.мај” реализује два Еразмус+ пројекта у својству координатора

Гиманзији „9.мај“ је у оквиру позива за 2019. годину одобрено финансирање два Еразмус+ пројекта мобилности у својству координатора, па ће се у току ове школске године активно радити на њиховој реализацији и имплементацији пројектних активности.

Први пројекат је Еразмус+ КА101 под називом „Оснаживање наставника и ученика кроз интернационализацију школе” (Empowering teachers and students through the internationalization of the school – ETAS) који подразумева мобилности четири наставника ради похађања стручних обука и курсева. Пројекат траје од 20.8.2020. године до 19.2.2022. године и прве припремне активности предвиђене овим пројектом су већ реализоване.  Пројекат се реализује у складу са усвојеним Европским развојним планом школе и односи се кључне области 1 и 2 овог плана – Унапређивање развоја школе повећањем квалитета и метода рада и Повећање дигиталних компетенција наставника. Четворо наставника ће се у оквиру овог пројекта стручно усавршвати у иностранству. Наставница енглеског језика ће похађати курс о подучавању енглеског језика у инклузивној учионици у Уједињеном Краљевству, наставица хемије и изборних предмета Примењене науке и Образовање за одрживи развој ће похађати курс о виртуелној и проширеној стварности у образовању у Португалу, наставник рачунарства и информатике ће похађати обуку о најбољим апликацијама и алатима за е-учење, учење на даљину и веб-дизајн у Италији, а наставник стручних рачунарских предмета у одељењу за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику ће похађати стручну обуку о раду са талентованим ученицима у Португалу. Све научено на курсевима ће одмах по повратку са мобилности бити имплементирано у школи покретањем одређених активности, интерним обукама, презентацијама, угледним часовима и уврштено у стратешким документима развоја школе за наредни период.

Школи је одобрен за финансирање још један Еразмус+ пројекат, типа КА229 који подразумева мобилности у виду размене ученика и наставника. Назив пројекта је „HET – Hold Everyone Together“, а тема социјална инклузија за ученике са смањеним могућностима у различитим категоријама. Пројектни партнери су школе из Грчке, Турске, Румуније и Пољске. У оквиру овог пројекта предвиђено је пет мобилности а за сваку мобилност је предвиђено шесторо ученика и  један наставник. Дужина трајања пројекта је две године, а датум почетка 01.10.2020. године. По плану пројектних активности, у току ове школске године предвиђене су мобилности у Румунији у децембру 2020. године, која ће бити реализована у онлајн варијанти и у Пољској у априлу 2021. године. Наша школа ће у октобру 2021. бити домаћин за 24 ученика и 4 наставника.