Вести

Активности наших ученика: Јун

Посета Историјском архиву одељења 1/8 у пратњи наставника историје Војина Никитовића.

Ученици одељења специјализованог за ученике за посебним способностима за рачунарство и информатику 3-7 о Болестима зависности савременог друштва на часу биологије код наставнице Иване Живковић.

Наши ученици 3-6 обавили активност друштвено-корисног рада чијим се остваривањем развија друштвено одговорно понашање ученика. 🍀🎶👏🏻

Сврха друштвено-корисног рада је, поред осталог, да ученици унапреде компетенције потребне за одговорно учешће у друштву, као и да буду оснажени да поштују и промовишу људска права.

Ученици 1-7 – одељења за ученике са посебним способностима за информатику и рачунарство су на часу хемије израдили апликацију која рачуна моларну масу, изједначавање хемијских једначина и приказ периодног система елемената.

Планинарска секција: Прозорац и Радов камен