Административно-финансијски послови

Административно-финансијске послове у Школи обављају:

  1. Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове: Биљана Максимовић
  2. Референт за финансијско – рачуноводствене послове: Милица Петровић
  3. Референт за правне, кадровске и административне послове: Драгољуб Димитријевић