pon11122018

Azurirano09:27:09 PM

Font Size

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel
Back Vi ste ovde: Naslovna Info Vesti Škola Изборни наставни програми за први разред гимназије 2018/19. год.

Изборни наставни програми за први разред гимназије 2018/19. год.

Према новом плану и програму, од школске 2018/19. године у првом разреду гимназије уводи се још шест изборних програма (погледај табелу).

Од понуђених шест програма, школа је, у складу са исказаним интересовањима ученика и кадровским потенцијалима, изабрала четири програма. Ученици ће потом од та четири бирати два која ће похађати током првог разреда. У другом разреду могу да наставе исте предмете, а могу и да изаберу два нова програма. Када заврше другу годину, ученици ће бирати нова два од укупно девет програма које ће учити у 3. и 4. разреду.

Са понуђене листе изборних наставних програма ученик бира ДВА која ће изучавати у I разреду гимназије

(ученици ће приликом уписа добити следећи анкетни листић)

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ „9.МАЈ“ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

1.

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА - изборни програм који се реализује у првом и другом разреду гимназије. Циљ учења овог програма је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој. Фонд часова 37 годишње.

2.

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ - изборни програм који се реализује у првом и другом разреду гимназије осим за ученике гимназија – одељења усмерених на спорт. Циљ овог програма је стицање и развијање знања, вештина, ставова и вредности ради очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања. Фонд часова 37 годишње.

3.

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – изборни програм који се ученицима нуди у свим разредима гимназије. Циљ учења овог програма је оспособљавање ученика за критички, активан и одговоран однос према себи, природном и друштвеном окружењу, а на основу истраживања међузависности људских активности и непосредног окружења. Фонд часова 37 годишње.

4.

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ – изборни програм који се учи у свим разредима општег средњег образовања и васпитања у циљу развијања компетенција ученика, посебно научне и технолошке писмености. У трећем разреду гимназије овај изборни програм се дели на: примењене науке усмерене ка медицини и примењене науке усмерене ка техници и технологији. Фонд часова 37 годишње.

Wikipedia

Wikipedia
Slobodna enciklopedija

Biblioteka

Digitalna biblioteka
Digitalna narodna biblioteka Srbije

Obrazovni sajtovi

Obrazovni sajtovi
Obrazovni sajtovi na srpskom jeziku

Educational websites

Educational websites
Obrazovni sajtovi na engleskom jeziku

Google earth »

Google earth
Google earth online
 

E-učenje

Elektronsko učenjee-learning

E-učenje je korištenje multimedije i Interneta u svrhu poboljšanja kvaliteta učenja omogućavanjem pristupa udaljenim izvorima i uslugama i omogućavanjem saradnje i komunikacije i na daljinu