pet12142018

Azurirano09:27:09 PM

Font Size

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel
Back Vi ste ovde: Naslovna Info Vesti Škola Plan unapređenja rada škole

Plan unapređenja rada škole

ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА

КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

У ШКОЛСКОЈ 2013/2014.год.НАКОН СПОЉАШЊЕГ ВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ

 

                                                                                                        

План унапређења васпитно-образовног рада Гимназије ''9.мај'' у Нишу, сачињен је на основу:

 

 

-Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада школе, који је спровео Тим за спољашње вредновање ШУ Ниш;

-Стандарда квалитета рада установе  прописаних Правилником о стандардима квалитета рада установе ;

-Консултација на нивоу стручних већа, Педагошког колегијума, Наставничког већа, тимова за самовредновање и Школско развојно планирање;

-Стручних консултација са просветним саветницима ШУ Ниш.

У оквиру плана унапређења посебан акценат стављен је на кључне стандарде у области Настава и учење и Образовна постигнућа ученика.

Посебна пажња усмерена је ка повећању нивоа постигнућа кључних стандарда:

-         1.2.Елементи Школског програма и Годишњем плана рада школе, међусобно ду усклађени - ниво остварености 2

-         2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења - ниво остварености 2

-         3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди - ниво остварености 3

-         5.4. Шкоски амбијент је пријатан за све – ниво оставрености 3

-         6.4. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада – ниво остварености 3

-         7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе – ниво остварености 3.

План унапређења обухвата рад на унапређењу додатних стандарда 3.1, 5.4, затим оних стандарда чија је оцена нижа од највише могуће (6.4, 7.2.), као и стандарда који, иако носе највишу оцену, могу бити предмет даљег унапређења.  

Преузимање комплетног плана унапређења 

Wikipedia

Wikipedia
Slobodna enciklopedija

Biblioteka

Digitalna biblioteka
Digitalna narodna biblioteka Srbije

Obrazovni sajtovi

Obrazovni sajtovi
Obrazovni sajtovi na srpskom jeziku

Educational websites

Educational websites
Obrazovni sajtovi na engleskom jeziku

Google earth »

Google earth
Google earth online
 

E-učenje

Elektronsko učenjee-learning

E-učenje je korištenje multimedije i Interneta u svrhu poboljšanja kvaliteta učenja omogućavanjem pristupa udaljenim izvorima i uslugama i omogućavanjem saradnje i komunikacije i na daljinu