pet12142018

Azurirano09:27:09 PM

Font Size

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel
Back Vi ste ovde: Naslovna Info Vesti Škola

Predavanje - "Parfemi"

Saradnja naše škole I departmana za hemiju PMF-a nastavljena je uz obostrano zadovoljstvo predavanjem prof. dr Ivana Palića u prepunom kabinetu hemije.

Brojne kolege i učenici su imali priliku da čuju vrlo interesantnu priču o parfemima i to ni manje ni više , nego od univerzitetskog profesora.

Pogledajte fotografije...

MARIJA KIRI-žena koja je promenila svet nauke

Saradnja naše škole i PMF Niš nastavljena je u sredu 10.10.18 u kabinetu hemije

u vidu popularnog predavanja „MARIJA KIRI-žena koja je promenila svet nauke“

a koje je realizovala prof. dr Danijela Kostić sa departmana za hemiju, a sve u organizaciji

stručnog veća aktiva prirodnih nauka naše škole.

 Učenici naše škole, profesori hemije sa PMF-a, profesori hemije naše, a i mnogih niških škola,

kao i profesori drugih predmeta, prisustvovali su predavanju.

Pogledajte fotografije...

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 404-1 III/9-2017

Ha основу чл. 107. И 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",Број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), овлашћено лице Наручиоца – директор Гимназије „9. Мај“ у Нишу, доноси ·

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Д О Д Е Љ У Ј Е  С Е уговор за јавну набавку мале вредности радова, 404–1Ш/9–2017 – посебни грађевински радови на замени рампе за инвалидна лица и замени унутрашње столарије на објекту Гимназије „9. Мај“ у Нишу, понуђачу ОЗЗ „БАЛКАН“ из Црне Траве, у свему у складу са његовом понудом број 186 од 26.07.2017. године.

...

Одлука о додели уговора донета је на основу позива за подношења понуда.

Комплетан текс са образложењем одлуке и упутство о правном средству можете преузети у прилогу овог чланка. 

Godišnj plan rada škole i izveštaj o ostvarenju prošlogodišnjeg plana

U sekciji preuzimanje - školski dokumenti, ili sa linkova na dnu članka, možete preuzeti plan rada škole za tekuću 2018-19. školsku godinu kao i izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za prošlu školsku 2017-18. godinu

Godisnji plan rada 2018-19

Izvestaj o realizaciji Godisnjeg plana rada 2017-18

Poziv za podnošenje ponuda (404-1Š/9-2017) – zamena rampe i unutrašnje stolarije

U prilogu ovog članka nalazi se poziv za podnošenje ponuda (404-1Š/9-2017) i konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke male vrednosti izvođenja posebnih građevinsko zanatskih radova na zameni rampe za invalidna lica i zameni unutrašnje stolarije u gimnaziji '' 9. maj '' u Nišu.

Takođe, u prilogu članka, nalazi se obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda (do 12:00h 31. 07. 2017.) kao i izmene konkursne dokumentacije.

Списак уџбеника, аутора и издавача за школску 2018/2019. годину

На основу чл. 94 Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. ГласникРС бр. 62/2003 , 62/2004 ) чл. 58 Статута Гимназије“ 9. мај „ у Нишу, Наставничко веће на седници 30. 08. 2018  једногласно је донело 

ОДЛУКУ

О употреби уџбеника по предметима за школску 2018/2019. годину

Списак уџбеника, аутора и издавача за шк.2018/2019.г.

Предмет

Нази уџбеника, збирке зада.литературе...

Аутор, издавач

Српски језик и књижевност – I разред

Читанка за I разред средње школе, Граматика за I разред средње школе,

М. Павловић, КЛЕТТ

Весна Ломпар, КЛЕТТ

Српски језик и књижевност – II разред

Читанка за II разред средње школе,

 

Граматика за II разред средње школе,

Б. Милић, Љ. Николић ЗУНС Београд.

Весна Ломпар, КЛЕТТ

Српски језик и књижевност – III разред

Читанка за III разред средње школе,

 

Граматика за III разред средње школе,

Б. Милић, Љ. Николић ЗУНС Београд

Весна Ломпар, КЛЕТТ

Српски језик и књижевност – IV разред

 

Читанка за IV разред гимназија и средњих стручних школа,

Граматика за IV разред

Б. Милић, Љ. Николић ЗУНС Београд. М.

Весна Ломпар, КЛЕТТ

За све разреде

Правопис српског језика

Група аутора, Матица српска, Н. Сад

Музичка култура за I и II разред

Музичка култура за гимназије и средње школе

С. Маринковић, ЗУНС Београд

Ликовна култура - I разред

Ликовна кулрура за I разред гимназије

КЛЕТТ, група аутора

Ликовна култура– II разред

Ликовна култура за гимназије и стручне школе

В. Павловић. Б. Гостовић, ЗУНС Беог.

Руски језик за I разред и II разред

Привет 2

ДАТАСТАТУС, група аутора

Руски језик за III разред и IV разред

Привет 3

ДАТАСТАТУС, група аутора

Латински језик I разред

Латински језик за I разред средње школе и гимназије

Љ. Вулићевић, М. Маскарели, ЗУНС Бг.

Латински језик II разред

Латински језик за II разред средње школе и гимназије

Љ. Вулићевић, ЗУНС, Бг.

Математика I разред

Математика за I разред средње школе, Збирка решених задатака 1,

Миличић, Стојановић, Боричић, Вене Богославов

Математика II разред

Математика за II разред средње школе, Збирка решених задатака 2,

Група аутора, Вене Богославов

Математика III разред

Математика за општу гимназију,  Збирка решених задатака 3,

Јован Кечкић

Вене Богославов

Математика IV разред

Математика са збирком задатака за IV разред гимназије, Збирка решених задатака 4,

Јован Кечкић

Вене Богославов

Рачунарство и информатика I разред

Информатика и рачунарство за I разред гимназије

Филип Марић, КЛЕТТ

Рачунарство и информатика II разред

Информатика и рачунарство за II разред гимназије

Ф. Марић, Д. Трифуновић...КЛЕТТ

Рачунарство и информатика III разред

Информатика и рачунарство за III разред гимназије

М. Чабаркапа, КРУГ

Рачунарство и информатика IV разред

Информатика и рачунарство за IV разред гимназије

Д. Вуковић, Завод за уџбенике

Биологија I разред

Биологија за I разред гимназије

Група аутора, Нови логос 2014

Биологија II разред

Биологија за II разред гимназије општег смера

Р. Коњевић, ЗУНС

Биологија III разред

Биологија за III разред гимназије општег смера

Група аутора, ЗУНС

Биологија IV разред

Биологија за IV разред гимназије општег смера

Група аутора, ЗУНС

Хемија I разред

Општа хемија за I разред гимназије, Збирка задатака из хемије,

Т. Недељковић, М. Шурјановић, ЛОГОС

Хемија II разред

Неорганска хемија за II разред гимназије природно-математичког и општег смера, Збирка задатака из хемије за I и II разред

С. Рајић,

Р. Николајевић,   ЗУНС

Хемија III разред

Органска хемија за III разред, Збирка задатака за III и IV разред гимназије

Т. Недељковић, Ј, Канади, ЛОГОС

Хемија IV разред

Хемија за IV разред гимназије природно-математичког смера, Збирка задатака за III и IV разред гимназије

Група аутора ЗУНС

Немачки језик I разред

Direkt 1

Група аутора, КЛЕТТ

Немачки језик II разред

Direkt 2

Група аутора, КЛЕТТ

Немачки језик III разред

Direkt 3

Група аутора, КЛЕТТ

Немачки језик IV разред

Direkt 3

Група аутора, КЛЕТТ

Енглески језик I разред

Focus 2

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michailowski, Pearson

Енглески језик II разред

Success intermediate

Stuart McKinlay and Bob Hostings,Pearson Longman

Енглески језик III разред

Success  Upper intermediate

Jane Comuns Carr, Jannifer Parsons,Pearson Longman

Енглески језик IV разред

Success  Upper intermediate

Jane Comuns Carr, Jannifer Parsons,Pearson Longman

Француски језик I разред

Belleville 1,

CLE international

Француски језик II разред

Belleville 1, Belleville 2,

CLE international

Француски језик III разред

Belleville 2, Belleville 3

CLE international

Француски језик IV разред

Belleville 3

CLE international

Географија I разред

Географија за I разред гимназије

В. Ковачевић, Б. Младеновић Кљајић КЛЕТТ

Географија II разред

Географија за II разред гимназије

В. Ковачевић, Б. Младеновић Кљајић КЛЕТТ

Географија III разред

Географија за III разред гимназије

В. Ковачевић, Б. Младеновић Кљајић КЛЕТТ

Историја I разред

Историја за I разред гимназије

Група аутора ЗУНС

Историја II разред

Историја заII разред општег и др.јез.смера гимназије

Група аутора ЗУНС

Историја III разред

Историја за III разред општег и др.јез.смера гимназије

Група аутора ЗУНС

Историја IV разред

Историја за IV разред општег и др.јез.смера гимназије

Група аутора ЗУНС

Социологија IV разред

Социологија за IV разред гимназије

Група аутора, КЛЕТТ, Бг. 2012

Филозофија III разред

Логика за III разред гимназије

Гајо Петровић

Филозофија IV разред

Филозофија за IV разред

Група аутора ЗУНС

Устав и права грађана

Устав и права грађана

Радошин Рајовић

Психологија

Психологија за други разред гимназије

Никола Рот , Славољуб Радоњић

Физика I разред

Физика за први разред гимназије,  

ЛОГОС, М. Богдановић, Г. Попарић

Физика II разред

Физика за други разред гимназије (општег смера)

Завод за уџбенике, М. Распоповић, З. Распоповић, Ј. Шетрајч.

Физика III разред

Физика за трећи разред гимназије (општег смера)

Завод за уџбенике, М. Распоповић

Физика IV разред

Физика за четврти разред гимназије (општег смера),

Завод за уџбенике, М. Распоповић

Италијански језик (први разред)

 

Nuovo Progetto Italiano 1a

T. Marin, S. Magnelli

Италијански језик (други разред)

Nuovo Espresso 2 (A2)

Maria Bali, Giovanna Rizzo

Италијански језик (трећи разред)

Nuovo Espresso 3 (B1, B2)

Maria Bali, Luciana Ziglio

Италијански језик (четврти разред)

Nuovo Espresso 3 (B1, B2)

Maria Bali, Luciana Ziglio

 

   

 

Посета ЈКП Naissus

Генерална скупштина Уједињених нација 1992. године у Рио де Жанеиру, резолуцијом одредила је 22. март као Светски дан вода, чије је обележавање почело већ 1993.године.
Светски дан вода се првенствено односи на предузимање конкретних корака, мера и активности којима се боримо са кризом у погледу воде. Данас милиони људи живе без сигурног снабдевања водом, суочавајући се са здравственим последицама коришћења загађене воде.
Овогодишња тема "Воде и отпадне воде" односи се на побољшавање квалитета воде. Тим поводом ученици наше гимназије су са професорком хемије Радмилом Стоиљковић посетили 21.03.2017. године ЈКП Naissus, локалитет "Медијана" и то сабирне бунаре "Медијана 1" и "Медијана 2" као и лабораторије за контролу квалитета пијаће воде.
Погледајте фотографије настале током ове посете.

 

Почетак школске 2018/19. године

У понедељак 03.09.2018. године почиње настава у новој школској  2018/19. години

Распоред смена:

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

Од 7:30 - ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

Од 14:35 - ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

Школски календар за основно и средње образовање 2018/2019

– у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

– у IV разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана. У оквиру 37 односно 33 петодневне наставне седмице, гимназија је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

 

Radimo drugačije

U odelјenju III1 održan je ogledni  čas iz srpskog jezika. Učenici su na zanimlјiv i neuobičajen nači analizirali likove iz Čehovlјevog dela „Ujka Vanja“. Određeni učenici su dobili zadatak da predstave likove u prvom licu, ostali da spreme pitanja za njih. Na tom je času delo oživelo u učionici. Vojnicki, Serebrjakov, Sofija, čak i Telјegin, govorili su o svojim osećanjima, dilemama, raspoloženjima. Posebno je bilo intresantno kada su đaci  postavlјali pitanja, pokrenuta je diskusija, razgovor „likova“ i učenika. Na ovaj način omogućeno je bolјe razumevanje dela, kroz rad, igru i dobru atmosferu cilј časa je u potpunosti ostvaren. 

Изборни наставни програми за први разред гимназије 2018/19. год.

Према новом плану и програму, од школске 2018/19. године у првом разреду гимназије уводи се још шест изборних програма (погледај табелу).

Од понуђених шест програма, школа је, у складу са исказаним интересовањима ученика и кадровским потенцијалима, изабрала четири програма. Ученици ће потом од та четири бирати два која ће похађати током првог разреда. У другом разреду могу да наставе исте предмете, а могу и да изаберу два нова програма. Када заврше другу годину, ученици ће бирати нова два од укупно девет програма које ће учити у 3. и 4. разреду.

Са понуђене листе изборних наставних програма ученик бира ДВА која ће изучавати у I разреду гимназије

(ученици ће приликом уписа добити следећи анкетни листић)

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ „9.МАЈ“ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

1.

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА - изборни програм који се реализује у првом и другом разреду гимназије. Циљ учења овог програма је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој. Фонд часова 37 годишње.

2.

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ - изборни програм који се реализује у првом и другом разреду гимназије осим за ученике гимназија – одељења усмерених на спорт. Циљ овог програма је стицање и развијање знања, вештина, ставова и вредности ради очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања. Фонд часова 37 годишње.

3.

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – изборни програм који се ученицима нуди у свим разредима гимназије. Циљ учења овог програма је оспособљавање ученика за критички, активан и одговоран однос према себи, природном и друштвеном окружењу, а на основу истраживања међузависности људских активности и непосредног окружења. Фонд часова 37 годишње.

4.

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ – изборни програм који се учи у свим разредима општег средњег образовања и васпитања у циљу развијања компетенција ученика, посебно научне и технолошке писмености. У трећем разреду гимназије овај изборни програм се дели на: примењене науке усмерене ка медицини и примењене науке усмерене ка техници и технологији. Фонд часова 37 годишње.

Put u Trebinje

PUT U TREBINјE

(razmena učenika Trebinje-Niš)

Svrha naše razmene jeste povezivanje dva grada i međusobno upoznavanje niških i trebinjskih đaka.

U Trebinju smo boravili 4 dana u lјubaznim porodicama naših vršnjaka. Pokazali su nam fantastični grad Trebinje a u isto vreme smo se upoznavali.

Imali smo priliku da vidimo nova, za nas važna mesta kao što je Hercegovačka Gračanica (Crkvina) gde je pesnik Jovan Dučić sahranjen.

„Odgovorno upravljanje otpadom i poglavlje 27“

Bila nam je čast i zadovoljstvo da učestvujemo na Konferenciji pod nazivom „Odgovorno upravljanje otpadom i poglavlje 27“ doprinesemo dijalogu se vodio sa ekološkim akterima koji utiču na sistem upravljanja otpadom u Nišu i Srbiji.
Konferencija se održala u PKS – Regionalnoj privrednoj komori u Nišu, u ponedeljak 04. juna 2018. godine (velika sala na II spratu), Dobrička 2, sa početkom u 12 časova.
Skup je bio održan u saradnji sa PKS – RPK Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga, uz podršku programa CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)”. Realizatori aktivnosti bili su udruženje Zeleni ključ i Asocijacija ekoloških organizacija “Zelena Lista Srbije”.
Učesnici na skupu govorili su iz perspektive organizacija i institucija, iz kojih dolaze, u okviru teme “Odgovorno upravljanje otpadom i poglavlje 27”.

Krv život znači

Od 16.februara do 8. aprila 2016. godine u našoj školi je sproveden likovni  konkurs „Krv život znači“  koji je raspisao Crveni krst Srbije.

Tema konkursa je promocija dobrovolјnog, anonimnog i neplaćenog davalaštva krvi. Kategorije izražavanja su likovna, literarna i video forma.Učestvovali su učenici 1. i 2. razreda. Od 197 likovnih radova izabrali smo 27 najbolјih koji će učestvovati na gradskom takmičenju učenika srednjih škola.

Izbor maturskih tema 2017-18

U prilogu se nalazi spisak odabranih maturskih tema po odeljenjima, učenika IV razreda Gimnazije "9.maj", za školsku 2017-18. godinu.

Okružno takmičenje iz biologije 2015.

U prilogu možete preuzeti konačne rezultate okružnog takmičenja iz biollogije za učenike srednjih škola, održanog 19.04.2015. godine u Gimnaziji "9. maj" u Nišu. 

Republičko takmičenje iz biologije biće održano u Novom Sadu 24.05.2015. godine na Departmanu za biologiju i ekologiju.

Poseta osnovnoj školi ''Branislav Nušić''

Dana 13.04.2018. posetili smo sajam obrazovanja u osnovnoj školi '' Branislav Nušić '' u Donjoj Trnavi u blizini Niša.

Uprkos maloj pripremlјenosti, za našu školu zainteresovalo se veliki broj učenika.

Većina đaka osnovnih škola sada želi da upiše neku od 4 poznate gimnazije, zbog kasnije sigurnog upisa na neki od fakulteta.

Kako raste zainteresovanost, tako rastu i poeni potrebni za gimnaziju '' 9. maj''.

Da se podsetimo, za prošlogodišnji upis u našu gimnaziju, bilo je potrebno 86.6 poena, a procenjujemo da će ova brojka biti još veća ove godine.

Uz dobru pripremu za prijemni, i malo koncentracije, moći ćete da upišete najmlađu ali i jednu od najbolјih niških gimnazija.

Plan unapređenja rada škole

ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА

КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

У ШКОЛСКОЈ 2013/2014.год.НАКОН СПОЉАШЊЕГ ВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ

 

                                                                                                        

План унапређења васпитно-образовног рада Гимназије ''9.мај'' у Нишу, сачињен је на основу:

 

Opširnije...

Rezultati opštinskog takmičenja iz fizike

Konačne rezultate takmičenja iz fizike, sa područja opštine Medijana, za učenike srednjih škola školske 2017/18. održanog u Gimnaziji "9.maj" u Nišu dana 25.02.1018.god. možete preuzeti u prilogu ovog članka.

Okružno takmičenje iz fizike za učenike sa područja Nišavskog okruga biće održano, takođe, u Gimnaziji "9.maj" u Nišu dana 03.03.2018.god.

Svim učenicima koji su se plasirali na okružno takmičenje želimo puno uspeha.

Dan Gimnazije „9. maj“

Niška Gimnazija “9 maj” proslavila je svoj dan izvođenjem predstave “Naša svakodnevnica” prema knjizi “Ženski razgovori” Duška Radovića. Učenici i profesori su želeli da na poptuno drugačiji način obeleže dan škole, što su ovom pozorišnom predstavom i uspeli.

Pogledajte fotografije

Pogledajte video

Opširnije...

Списак уџбеника школске 2017-18 год.

На основу чл. 94 Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. ГласникРС бр. 62/2003 , 62/2004 ) чл. 58 Статута Гимназије“ 9. мај „ у Нишу, Наставничко веће на седници 31. 08. 2017 једногласно је донело

 

 

ОДЛУКУ

О употреби уџбеника по предметима за шк. 2017/2018. год.

 

СПИСАК УЏБЕНИКА, АУТОРА И ИЗДАВАЧА ЗА ШК.2017/2018.Г.

Предмет

Нази уџбеника, збирке зада.литературе...

Аутор, издавач

Српски језик и књижевност – I разред

Читанка за I разред средње школе, Граматика за I разред средње школе,

М. Павловић, КЛЕТТ

Весна Ломпар, КЛЕТТ

Српски језик и књижевност – II разред

Читанка за II разред средње школе,

 

Граматика за II разред средње школе,

Б. Милић, Љ. Николић ЗУНС Београд.

Весна Ломпар, КЛЕТТ

Српски језик и књижевност – III разред

Читанка за III разред средње школе,

 

Граматика за III разред средње школе,

Б. Милић, Љ. Николић ЗУНС Београд

Весна Ломпар, КЛЕТТ

Српски језик и књижевност – IV разред

 

Читанка за IV разред гимназија и средњих стручних школа,

Граматика за IV разред

Б. Милић, Љ. Николић ЗУНС Београд. М.

Весна Ломпар, КЛЕТТ

За све разреде

Правопис српског језика

Група аутора, Матица српска, Н. Сад

Музичка култура за I и II разред

Музичка култура за гимназије и средње школе

С. Маринковић, ЗУНС Београд

Ликовна култура - I разред

Ликовна кулрура за I разред гимназије

КЛЕТТ, група аутора

Ликовна култура– II разред

Ликовна култура за гимназије и стручне школе

В. Павловић. Б. Гостовић, ЗУНС Беог.

Руски језик за I разред и II разред

Привет 2

ДАТАСТАТУС, група аутора

Руски језик за III разред и IV разред

Привет 3

ДАТАСТАТУС, група аутора

Латински језик I разред

Латински језик за I разред средње школе и гимназије

Љ. Вулићевић, М. Маскарели, ЗУНС Бг.

Латински језик II разред

Латински језик за II разред средње школе и гимназије

Љ. Вулићевић, ЗУНС, Бг.

Математика I разред

Математика за I разред средње школе, Збирка решених задатака 1,

Миличић, Стојановић, Боричић, Вене Богославов

Математика II разред

Математика за II разред средње школе, Збирка решених задатака 2,

Група аутора, Вене Богославов

Математика III разред

Математика за општу гимназију,  Збирка решених задатака 3,

Јован Кечкић

Вене Богославов

Математика IV разред

Математика са збирком задатака за IV разред гимназије, Збирка решених задатака 4,

Јован Кечкић

Вене Богославов

Рачунарство и информатика I разред

Информатика и рачунарство за I разред гимназије

Филип Марић, КЛЕТТ

Рачунарство и информатика II разред

Информатика и рачунарство за II разред гимназије

Ф. Марић, Д. Трифуновић...КЛЕТТ

Рачунарство и информатика III разред

Информатика и рачунарство за III разред гимназије

М. Чабаркапа, КРУГ

Рачунарство и информатика IV разред

Информатика и рачунарство за IV разред гимназије

Д. Вуковић, Завод за уџбенике

Биологија I разред

Биологија за I разред гимназије

Група аутора, Нови логос 2014

Биологија II разред

Биологија за II разред гимназије општег смера

Р. Коњевић, ЗУНС

Биологија III разред

Биологија за III разред гимназије општег смера

Група аутора, ЗУНС

Биологија IV разред

Биологија за IV разред гимназије општег смера

Група аутора, ЗУНС

Хемија I разред

Општа хемија за I разред гимназије, Збирка задатака из хемије,

Т. Недељковић, М. Шурјановић, ЛОГОС

Хемија II разред

Неорганска хемија за II разред гимназије природно-математичког и општег смера, Збирка задатака из хемије за I и II разред

С. Рајић,

Р. Николајевић,   ЗУНС

Хемија III разред

Органска хемија за III разред, Збирка задатака за III и IV разред гимназије

Т. Недељковић, Ј, Канади, ЛОГОС

Хемија IV разред

Хемија за IV разред гимназије природно-математичког смера, Збирка задатака за III и IV разред гимназије

Група аутора ЗУНС

Немачки језик I разред

Direkt 1

Група аутора, КЛЕТТ

Немачки језик II разред

Direkt 2

Група аутора, КЛЕТТ

Немачки језик III разред

Direkt 3

Група аутора, КЛЕТТ

Немачки језик IV разред

Direkt 3

Група аутора, КЛЕТТ

Енглески језик I разред

Success intermediate

Stuart McKinlay and Bob Hostings,Pearson Longman

Енглески језик II разред

Success intermediate

Stuart McKinlay and Bob Hostings,Pearson Longman

Енглески језик III разред

Solutinos intermediate

Im Fella, Paul Davies, Oxford University Press

Енглески језик IV разред

Success  Upper intermediate

Jane Comuns Carr, Jannifer Parsons,Pearson Longman

Француски језик I разред

Belleville 1,

CLE international

Француски језик II разред

Belleville 1, Belleville 2,

CLE international

Француски језик III разред

Belleville 2, Belleville 3

CLE international

Француски језик IV разред

Belleville 3

CLE international

Географија I разред

Географија за I разред гимназије

В. Ковачевић, Б. Младеновић Кљајић КЛЕТТ

Географија II разред

Географија за II разред гимназије

В. Ковачевић, Б. Младеновић Кљајић КЛЕТТ

Географија III разред

Географија за III разред гимназије

В. Ковачевић, Б. Младеновић Кљајић КЛЕТТ

Историја I разред

Историја за I разред гимназије

Група аутора ЗУНС

Историја II разред

Историја заII разред општег и др.јез.смера гимназије

Група аутора ЗУНС

Историја III разред

Историја за III разред општег и др.јез.смера гимназије

Група аутора ЗУНС

Историја IV разред

Историја за IV разред општег и др.јез.смера гимназије

Група аутора ЗУНС

Социологија IV разред

Социологија за IV разред гимназије

Група аутора, КЛЕТТ, Бг. 2012

Филозофија III разред

Логика за III разред гимназије

Гајо Петровић

Филозофија IV разред

Филозофија за IV разред

Група аутора ЗУНС

Устав и права грађана

Устав и права грађана

Радошин Рајовић

Психологија

Психологија за други разред гимназије

Никола Рот , Славољуб Радоњић

Физика I разред

Физика за први разред гимназије,  

ЛОГОС, М. Богдановић, Г. Попарић

Физика II разред

Физика за други разред гимназије (општег смера)

Завод за уџбенике, М. Распоповић, З. Распоповић, Ј. Шетрајч.

Физика III разред

Физика за трећи разред гимназије (општег смера)

Завод за уџбенике, М. Распоповић

Физика IV разред

Физика за четврти разред гимназије (општег смера),

Завод за уџбенике, М. Распоповић

Италијански језик (први разред)

 

Nuovo Progetto Italiano 1a

T. Marin, S. Magnelli

Италијански језик (други разред)

Nuovo Espresso 2 (A2)

Maria Bali, Giovanna Rizzo

Италијански језик (трећи разред)

Nuovo Espresso 3 (B1, B2)

Maria Bali, Luciana Ziglio

Италијански језик (четврти разред)

Nuovo Espresso 3 (B1, B2)

Maria Bali, Luciana Ziglio

Okružno takmičenje iz istorije

Ovde možete preuzeti konačne rezultate okružnog takmičenja iz istorije za učenike srednjih škola koje je održano 13.04.2014. godine u Gimnaziji "9. maj" u Nišu. 

Republičko takmičenje iz Istorije biće održano 17-18.05.2014. god. u Loznici.

 

Wikipedia

Wikipedia
Slobodna enciklopedija

Biblioteka

Digitalna biblioteka
Digitalna narodna biblioteka Srbije

Obrazovni sajtovi

Obrazovni sajtovi
Obrazovni sajtovi na srpskom jeziku

Educational websites

Educational websites
Obrazovni sajtovi na engleskom jeziku

Google earth »

Google earth
Google earth online
 

E-učenje

Elektronsko učenjee-learning

E-učenje je korištenje multimedije i Interneta u svrhu poboljšanja kvaliteta učenja omogućavanjem pristupa udaljenim izvorima i uslugama i omogućavanjem saradnje i komunikacije i na daljinu