KALENDAR RADA ZA MATURANTE 2018/19

KALENDAR RADA ZA MATURANTE

Datum i vreme

Sadržaj aktivnosti

od 13,5. do 17.5.

Polaganje razrednih ispita

15.5.

Prezentacija PU-Niš povodom maturske večeri (5-7uč.) 16:30 -17:10

24.5.

Kraj nastavne godine

27.5. od 21:00

Proslava Maturske večeri (Restoran „Bolji Život 2“)

28.5. U 14:00

Sednica Odeljenskog veća

30.5. U 19:20

Podela svedočanstva

31.5. od 9:00 13:00

Prijavljivanje maturskih ispita

od 09:30 do 10:00

Sastanak Maturskog odbora

od 10:00 do 13:00

PISMENI ZADATAK IZ SRPSKOG JEZIKA

3.6.

od 11:30 do 12:00

Sastanak Maturskog odbora

3.6.

od 12:00 do 15:00

PISMENI ZADATAK IZ MATEMATIKE I STRANOG JEZIKA

5.6. od 13:15

Sastanak Maturskog odbora

(utvrđivanje uspeha na pismenom delu mature)

Od 6.6. do 18.6.

ODBRANA RADOVA(prema rasporedu koji će biti istaknut na Oglasnoj tabli škole)

19.06. U 13:15

Sastanak Maturskog odbora

(utvrđivanje uspeha na maturi)

20.06. U ‘4:00

SVEČANA DODELA DIPLOMA

3

POPRAVNI ISPITI POČINJU OD 4.6. (MATURA AVGUSTA)
Potrebna dokumentacija za prijavljivanje maturskih ispita:

– svedočanstvo o završenom I, II, III, i IV razredu gimnazije;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– maturski rad u dva primerka.


Prilikom prijavljivanja maturskih ispita, učenici Odeljenskim starešinama uplaćuju po 200 dinara za kompletnu dokumentaciju i troškove polaganja mature. Obrazac prijave za maturu i zapisnik, učenici će dobiti od Odeljenskih starešina prilikom podele svedočanstava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *