Istorijat

Svi u Nišu mogu lako da pronađu zgradu, ali nisu sigurni koja je to vrsta škole jer Nišlije o njoj govore kao o trgovačkoj akademiji (1936), ekonomskoj školi, zatim školi za zajedničku osnovu (1977/78–1988/89), prirodno-matematičkoj školi (1989/1990), i gimnaziji opšteg smera.

Osnivanje gimnazije opšteg smera, u junu 1990, praćeno je teškoćama jer su postojale tri gimnazije sa tradicijom i renomeom, pa je prvih godina bio upis đaka sa slabijim uspehom. Međutim, vreme je pokazalo da škola ima kvaliteta i uspeha i upisivao se sve veći broj učenika sa odličnim uspehom te je škola polako sticala ugled prolazeći kroz sve reforme i osavremenjivanje nastave. Tako je prve školske godine bilo 6 odeLjenja opšteg smera, 14 prirodno-matematičkog smera i jedno odeLjenje učenika dramske struke. Tada je bilo 625 učenika u 21 odeLjenju, a danas 803 učenika u 25 odeLjenja opšteg smera.  Gimnazija je četvrta i najmlađa po vremenu formiranja u gradu Nišu.